František Kořínek dostal na starost Vrahovice a průmyslovou zónu. „Mým hlavním posláním je prevence. Denně se pohybuji po ulicích, takže lidé ve Vrahovicích mě už znají,“ říká tento sympatický třicetiletý policista.

Ve službě dohlíží nejen na správné parkování, stav komunikací a dopravního značení, ale také na pořádek a bezpečnost. Lidé se na něj obracejí s nejrůznějšími problémy, třeba i se sousedskými spory.

Situace řeší především domluvou. „Neradi saháme lidem do peněženky, pokud to není nutné. Stává se, že i člověk, který se chce se mnou rvát, nakonec pochopí a uzná moje argumenty,“ směje se strážník.

A na jaké problémy naráží František Kořínek ve svém rajónu?

„Kolem dětského hřiště ve Vrahovicích prozatím chybí oplocení a je třeba toto místo pravidelně kontrolovat, zda se tam nepovalují použité stříkačky,“ uvádí konkrétní příklad Kořínek.

Minulý týden na tomtéž hřišti po bouřce ležel spadlý drát pod napětím, který usmrtil křečka. „Až do příjezdu havarijní služby hlídal nebezpečné místo můj kolega,“ uvádí strážník.

Další náplň jeho služby tvoří dohled nad dodržováním rychlosti automobilů projíždějících okolo školy a občasné pátrání po lidech, kteří založili černé skládky. Tak jako všude jsou i ve Vrahovicích problémem psi, kteří znečišťují veřejné prostranství.

„Snažím se situace řešit lidsky a pokud to jde, vyhovět, “ uzavírá Kořínek.

Dana Hrubá