O tři měsíce později magistrát potvrdil, že některé z připomínek hodlá řešit.

„Všechny připomínky, které lidé na setkání vznesli, předalo vedení města jednotlivým odborům, které se následně musí postarat o nápravu. První setkání proběhlo v Žešově a nese i první výsledky," uvedla mediální referentka prostějovské radnice Anna Kajlíková.

Jeden z členů osadního výboru Žešova například poukázal na špatný stav školky, respektive její omítky.

V tomhle případě se magistrát rozhodl konat přestože se údajně nezjistilo, že by šlo o havarijní stav.

„Jedná se o plochu zhruba tři sta osmdesát metrů čtverečných, bude nutné provést osekání stávající omítky v rozsahu asi čtyřiceti procent, provést zpětné doplnění a sjednocení podkladu, nanést novou štukovou omítku a barevně natřít. Opravu lze realizovat dle klimatických podmínek v jarních měsících příštího roku," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Rozhodnutí vedení města v mateřské škole vítají.

„Rozhodně by oprava byla přínosná, omítka padá," sdělila vedoucí učitelka Magda Vedmochová.

PSALI JSME: Diskuze, slovní přestřelky i smích. Radní se setkali s obyvateli Žešova

Zápachu ubylo

„Rádi bychom v budoucnosti pořádali různá setkání s rodiči a jde nám hlavně o jejich bezpečí," dodala s tím, že opravu omítky omítky uvítá. Nejednalo se však zdaleka o jediný problém, na který místní při setkání s vedením města poukazovali. Rozhodli se totiž řešit také zápach z kanalizace.

„Stav jsme nechali prověřit a ukázalo se, že zhotovitel provedl napojení napřímo bez zápachové klapky. To je důvod, proč se zápach z kanalizace šíří. Provedení bude reklamováno u zhotovitele a bude provedena náprava. Vše budeme opět kontrolovat," ujistil Zdeněk Fišer.

Další informace pak přidala mluvčí radnice Jana Gáborová. Ta například uvedla, že zápachu ubylo.

„V současné době došlo k omezení zápachu. Odbor životního prostředí tuto situaci řeší s podnikem Moravská vodárenská, neboť jiný způsob nám zákony neumožňují. Nejsou dané pachové limity. Odbor životního prostředí může na základě podnětu Moravské vodárenské postihnout subjekt za překročení kanalizačních limitů," sdělila Jana Gáborová.

Ve svém vyjádření však také uvedla, že žádný takový podnět zatím magistrát nedostal.

Nové osvětlení

Na to, zda se skutečně alespoň dočasně podařilo zápach zmírnit, se Deník zeptal přímo Žešovanů.

„Je to vždy na nějakou dobu lepší, pak se ale situace opakuje. Pokud se do toho nezačne rýpat, nic se dlouhodobě nezmění. Myslím si ale, že se teď zápach zmenšil. Zároveň však i to, že problém není definitivně vyřešený," sdělil Aleš Letocha, který se setkání s prostějovskými radními v říjnu zúčastnil.

Magistrát přislíbil nápravu i v několika dalších záležitostech.

Mělo by tak dojít k opravě cesty k místní čistírně odpadních vod či k úpravám osvětlení. To by mohlo přibýt také u místního hřiště.

V rozpočtu města na rok 2016 se pak vyskytly také částky na úpravy žešovského rybníka a další části cyklostezky mezi Prostějovem a Žešovem.