„Snažíme se tímto způsobem upozornit lidi na stále trvající porušování lidských práv v Číně. Jsme příznivci metody zušlechťování těla a mysli Falun Gong. Toto cvičení a učení je v Číně zakázáno. Lidé, kteří ho zde přesto praktikují, jsou režimem utlačování a uvězňováni v pracovních táborech, kde jsou mučeni a ponižování," vysvětloval jim klidným hlasem Bohumil Bartošek, jeden z organizátorů akce. Dívky ho dál napjatě poslouchají.

„Nejhorší ovšem je, že mučení je v řadě případů doprovázeno odběrem orgánů, probíhajícího zaživa bez použití anestetik," pokračuje Bartošek. Na slečny jeho vyprávění působí, chvíli ještě studují letáček shrnující problém porušování lidských práv v Číně a popisující metodu Falun Gong a po té se sklání nad stolem, aby podepsaly petici „Proti odběru orgánů zaživa". Ta následně skončí v rukách českých zákonodárců.

„Chceme, aby zástupci naší vlády při jednání s Čínou na problém porušování lidských práv nezapomínali, upozorňovali na něj a diskutovali o něm," vysvětlil dívkám na závěr Bartošek. ⋌(rok)