Díky nadstandardně příznivým klimatickým podmínkám, se prodloužený víkend vydařil i bez oficiálních masových oslav.

Lidé se spontánně vydali do přírody, užívali si určitých rozvolňovacích opatření, i když ty měly oficiálně platit až po víkendu.

Například oblíbené výletní místo většiny Prostějovanů – biokoridor Hloučela, byl naplněn uvolněnou, přátelskou atmosférou. Strávit příjemné chvíle prakticky v lůně přírody, navíc pár stovek metrů od centra města přišly tisíce lidí.

Ke cti provozovatelů četných zahradních kiosků a výčepů patří, že se s nařízenými pravidly vypořádali dle svých možností.

Dvoumetrové odstupy, roušky, desinfekce ano, ale všeho s mírou. Bylo vidět, že lidé jsou rozumní a určitá pravidla dodržují.

Právě proto, byl sváteční víkend, i bez zbytečně pompézního připomínání velkého výročí kouzelný.