„Vzal jsem vodu z naší nové studny, stavěli jsme teď dům, tak abych věděl, jak na tom jsme. Naštěstí je pitná, ale ke kolaudaci budu potřebovat podrobnější. Ten mi díky dnešní návštěvě slíbili udělat se slevou,“ pochvaloval si Petr Konečný od Plumlova. Líbilo se mu také to, že pokud někdo přišel s dětmi, tak si ty za asistence laborantek mohly udělat rozbor samy.

Prostějovské laborantky se musely opravdu činit. Měly mnohem víc práce než jejich kolegyně v Olomouci či Zlíně. „Je to zájem, jaký tady nepamatují,“ komentovala fronty, které stály u okýnka mluvčí Moravské vodárenské Helena Koutná.

Jaké byly výsledky?

U více než čtvrtiny vzorků díky testu podařilo odhalit nějakou závadu.

„Ze 198 vzorků jich neprošlo jedenapadesát. Jeden kvůli vysokému obsahu amonných iontů, zbytek kvůli zvýšenému obsahu dusičnanů. Jeden vzorek ze studny na Prostějovsku měl dokonce hodnotu dusičnanů 200 mg/l, což je naprosto nevyhovující a zdraví nebezpečná voda,“ podotkla Koutná s tím, že norma stanoví jako maximální obsah dusičnanů padesát miligramů na litr.

Upravil si vodu, přišel o vápník

V souvioslosti s dusičnany upozornila i na případ z Olomouce.

„Majitel studny zde měl v minulosti problémy s dusičnany a proto kvůli svým dětem zakoupil domácí úpravnu vody. Tato malá úpravna měla dle slibů prodejce odstranit dusičnany a vodu zpětně namineralizovat. Bohužel domácí úpravnička odstranila nejen nebezpečné dusičnany, ale i látky ve vodě žádoucí, tedy vápník. V dnes přineseném vzorku bylo zjištěno pouze zanedbatelné množství vápníku,kolem 4 mg/l, přičemž doporučená hodnota vápníku se pohybuje mezi 40 a 80 mg/l. Z čehož vyplývá, že zakoupí-li si spotřebitelé přístroje na domácí úpravu vody, je nutno i tuto vodu průběžně kontrolovat, aby nevzniklo nebezpečí poškození zdraví,“ upozornila Koutná.

Na čtyři desítky návštěvníků využily v Prostějově také možnosti prohlédnout si čistírnu vody zblízka.

Akci pořádala vodárenská společnost u příležitosti oslav Světového dne vody, který připadá na 22. března. V roce 1993 jej vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Od devadesátých let se totiž otevřeně hovoří o tom, že pitná voda bude během příštích desetiletí jedním ze strategických zdrojů. Už dnes využívá lidstvo více než polovinu dostupných zdrojů pitné vody a během patnácti let kvůli růstu populace stoupne tento podíl nejméně na tři čtvrtiny celosvětových zásob. (pam)