Vedení města je ve čtvrtek po jednání rady vyzvalo, ať lidé připojí nominace na ty, kteří se svou aktivitou a prací zasloužili nejen o dobré jméno města.

"Nominovat na toto ocenění může kterýkoli občan města. Prostor na to lidé mají do 28. února," informovala primátorka města Alena Rašková.

V minulosti udílení cen už je získali lidé z různorodého prostředí a za rozličné činy. Získala je třeba spisovatelka Jarmila Pospíšilová, přemožitelka kanálu La Manche Dana Zbořilová, ředitelka školy pro hendikepované Jistota Marie Turková nebo připadla in memoriam aktivnímu účastníkovi a akademickému pracovníkovi v oblasti divadla Janu Roubalovi.