Zarůstá náletovými křovinami a v malém jezírku, které zde zůstalo, doslova bojují živočichové o přežití. Proč taková situace nastala? Prostějovský deník vás na podzim minulého roku informoval o tom, že se má rybník po opravě začít napouštět z jarního tání. K tomu opravdu došlo, ale pak už nešlo nic podle plánu.

Podle názoru Jiřiny Svobodové, jejíž rodina vlastní u rybníka dva pozemky, se už vlastní revitalizace rybníka hodně zkomplikovala a protáhla.

„Důvodem, jak jsem zjistili, prý byla nutnost provést sondy do podloží. Byl zjištěn nějaký geologický problém, díky kterému se musely zvolit jiné technologie a tím se stavba prodloužila a prodražila až na téměř 6 milionů korun,“ sdělila Svobodová s tím, že pak se na jaře rybník sice napustil, ale bylo zjištěno prosakování vody v oblasti hráze, načež byl rybník opět vypuštěn.

Podchod nebo-li manipulační lávka pod Olomouckou ulicí v Prostějově - 17. července 2019
Podchod v Olomoucké už slouží lidem. Proč chybí pod mostem zábradlí?

Slíbili nám nápravu

„Povodí Moravy nám slíbilo, že provede opravu hráze a napuštění rybníka co nejdříve. Nicméně od března 2019, kdy byl rybník napuštěn a znovu vypuštěn už vybledla sprejem namalovaná značka na hrázi, zřejmě označení závady a nic se nestalo. Rybník je pustý, v louži vody. která tam zůstala se snaží přežít pulci, užovky a další chránění živočichové přírodní rezervace. Už teď pozoruji úbytek divokých kačen, kterých na protějším břehu dříve hnízdila spousta,“ popsala smutně Svobodová.

Sama prý moc nerozumí tomu, proč tedy vodu nenechali napuštěnou pro účely rekreace a zajištění odpovídajících životních podmínek vodních tvorů a nevypustili ji až těsně před započetím oprav.

„Zdá se, že osud přírodní rezervace i přání lidí je pracovníkům Povodí Moravy lhostejný,“ míní Jiřina Svobodová.

Známý hudebník Vašek Řihák tráví dovolenou v kempu Žralok. Na snímku s provozním kempu Petrem Piňosem (vpravo)
Vítěz Zlatého Šlágru odpočívá ve Žraloku, dřív vyčítal chyby i Gottovi

Složitá situace

Co na její kritiku Povodí říká? Společnost ústy svého mluvčího Petra Chmelaře vysvětluje, že situace kolem rybníka není vůbec jednoduchá.

„Na vodní nádrži u Drahan (Nebeský rybník) probíhaly v loňském roce opravy, v rámci kterých došlo také k vytěžení sedimentů ze dna vodní nádrže, čímž došlo k obnově retenční a akumulační funkce vodní nádrže. Poškozené funkční objekty jako jsou výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv včetně skluzu byly opraveny do řádného technického stavu vyhovujícímu současným technickým normám a předpisům,“ uvedl Petr Chmelař.

Dodává však, že k neuspokojivému stavu, který nastal v letošním roce je potřeba pochopit historické souvislosti.

„Vodní nádrž jsme převzali po zrušení ZVHS v roce 2011 (Zemědělská vodohospodářská správa) ve velmi zanedbaném a nevyhovujícím stavu. Z doby výstavby bylo dochováno minimum dokladů a z tohoto důvodu jsme neměli kompletní informace o historii a stavu vodního díla, stejně tak zhotovitel, který práce prováděl. Již po odtěžení sedimentů se např. ukázalo, že pod hrází jsou komplikované geologické podmínky,“ informoval mluvčí.

U městského rybníka v Prostějově žije desetičlenná rodinka labutí, která má i vlastní dopravní značku.
VIDEO: Labutě mají v Prostějově svou značku i oplocený výběh

Průsaky v hrázi

Po dokončení a řádném zkolaudování stavby byla na jaře 2019 nádrž postupně napouštěna, se zvyšující se hladinou se však podle mluvčího objevovaly průsaky.

„Technicko-bezpečnostní dohled, který velmi přísně hlídá stav a bezpečnost vodních děl, pak nařídil z bezpečnostních důvodů hladinu snížit a ponechat nádrž upuštěnou, dokud závadu neodstraníme,“ vysvětlil Chmelař.

Povodí Moravy proto nechalo zpracovat projekt, v rámci kterého dojde k odkopání a přetěsnění v lokalitě bezpečnostního přelivu jílovo-písčitou zeminou.

Rozhledna na Velkém Kosíři - 15. července 2019
Je to fajn práce, říká strážkyně rozhledny na Kosíři. A láká vás k návštěvě

Práce začnou ještě v létě

„V současnosti soutěžíme zhotovitele těchto prací. Práce začnou ještě v průběhu léta a potrvají dva měsíce. Hned poté začneme vodní nádrž v závislosti na hydrologických podmínkách plnit,“ doplnil důležitou informaci mluvčí Chmelař.

Nádrž podle něj nechává společnost na základě konzultace s ochránci přírody z části naplněnou právě kvůli ochraně živočichů žijících a hnízdících v blízkosti nádrže.

Paní Svobodová a s ní i další příznivci rybníka by se tedy v řádu několika měsíců měli dočkat toho, že jejich oblíbené místo bude opět v pořádku.

Na nádvoří prostějovského zámku se už zkoušelo promítání, jehož premiéra bude v sobotu 20. července.
Letní kino startuje už v sobotu, nabídne trhák "Zrodila se hvězda"