Živá koleda přináší radost.

"S letošní Tříkrálovou sbírkou panuje velká spokojenost. Ve srovnání s loňským rokem, kdy se nesmělo koledovat, byl výtěžek více než dvojnásobný," informoval Vít Forbelský, koordinátor sbírky za Charitu Prostějov, jenž dodal: "Nejvíce pomohlo živé koledování. Osobní kontakt s lidmi nic nenahradí."

Tříkrálová sbírka byla v Prostějově zahájena návštěvou radnice. 6.1. 2022.
Prostějovskou radnici navštívil velbloud, koledníci vyrazili do akce

Ve stejném duchu probíhala sbírka i na Konicku.

"Velký rozdíl byl v tom, že mohli chodit živí koledníci. I když nám v loňském roce sbírka ukázala, že lidé, kteří chtějí pomoci si cestu ke kasičkám najdou, osobní návštěvu nic nenahradí," komentovala Naděžda Páleníková, ředitelka Charity Konice, která dodala: "Posláním sbírky je koleda. Dětští koledníci přinášejí zvláště lidem, kteří žijí sami radost a rozptýlení."

Výtěžek Tříkrálové sbírky činil pro Charitu Prostějov celkově 1 220 570 korun. Na severozápadě regionu, který spravuje Charita Konice se vybralo 634 894 korun. Celková částka za Prostějovsko činí 1 855 464 korun.