Celkem má být o systém LCA doplněno 11 železničních přejezdů. Začít by se mělo ještě v letošním roce.

„Předpokládáme, že v následujícím období dojde k vypsání tendru na realizaci prací, které by měly proběhnout do konce letošního roku,“ sdělila Deníku mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Zařízení zatím testujeme na dvou přejezdech v Prostějově. Jde o přejezd P6549 na ulici Českobratrská a P6542 na ulici Olomoucká,“ informovala.

Pro bruslaře se sluchátky

Systém pracuje na principu aktivního přenosu informací o přejezdu do jeho okolí pomocí Bluetooth, kdy je ve vrchlíku stožáru výstražníku umístěn vysílač s dosahem až 200 metrů. Stačí, aby si majitel "chytrého" telefonu stáhl aplikaci, která běží na pozadí.

Uživatel pak bude upozorněn, že se blíží k železničnímu přejezdu. A když přejezd bude ve výstraze, budou blikat výstražná světla, dostane bez ohledu na spuštěné aplikace včas varování.

„Při používání navigace v automobilu nebo na navigaci v mobilní aplikaci dojde v případě nebezpečné situace či blížícího se rizikového místa k zobrazení výstražného vizuálního upozornění včetně zvukového doprovodu dle nastavení v aplikaci,“ vysvětlovala mluvčí.

Inteligentní přejezd vybavený „majákem“ dokáže varovat motoristy, ale stejně tak cyklisty či bruslaře se sluchátky na uších.

„Cílem je zvýšit pozornost uživatelů mobilních telefonů směrem k blížícímu se nebezpečí, nejedná se o náhradu zabezpečovacího zařízení přejezdů,“ zdůraznila Nela Friebová s tím, že využití moderních technologií v podobě tohoto systému představuje v rámci prevence jeden z možných nástrojů pro snížení nehodovosti na přejezdech.

Vylepšení desítek přejezdů

Správa železnic během letošního roku zrekonstruuje několik přejezdů v Olomouckém kraji.

U necelé desítky křížení silnice se železnicí nově posílí bezpečnost provozu závory. V Rybníčku na Uničovsku, kde je v současnosti přejezd zabezpečen jen výstražnými kříži, se nově objeví světla se závorami.

„Skutečný počet dokončených akcí ke konci roku 2021 bude samozřejmě záviset na skutečných termínech dokončení projekčních prací, získání stavebních povolení, průběhu a výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze samotného průběhu realizace stavby,“ sdělila Deníku mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na Olomoucku bude o závory doplněn například přejezd u vlakového nádraží v Náměšti na Hané. Závory plánuje Správa železnic v letošním roce i ve Skrbeni, v Babicích či Újezdu z Uničova.

Kde dojde k doplnění stávajícího zabezpečení o přenos informace o výstraze uživatelům mobilní aplikace:

P6543 (Prostějov) – světla se závorami

P6550 (Kostelec na Hané) – světla

P6552 (Kostelec na Hané) – světla

P6555 (Zdětín) – světla

P7583 (Bedihošť) – světla se závorami

P7587 (Prostějov) – světla

P7588 (Prostějov) – světla se závorami

P7589 (Prostějov) – světla

P7590 (Prostějov) – světla

P7591 (Prostějov) – světla

P7655 (Kostelec na Hané) – světla

Zdroj: Správa železnic