„Jedná se o akci na silnici III/43312 Nezamyslice – průtah, kde se bude provádět mikrokoberec a potom na III/36717 Čelčice – Výšovice. Zde bude realizován uzavírací nátěr,“ prozradil Radomír Všetička, vedoucí Střediska údržby Jih.

„Obě tyto použité technologie jsou méně finančně náročné a jedná se o úpravy, které prodlužují životnost vozovky, ale nezvyšují její únosnost,“ upozornil Všetička.

Silničáři pak vybírají jednotlivé úseky k opravě vždy podle potřebnosti. Ohledy, ale musí brát i na finanční prostředky.

„Těch by na silnice v naší správě bylo třeba více,“ přiznal vedoucí Střediska údržby Jih.

ČTĚTE TAKÉ: Rozhledna na Kosíři je stále zavřená. Otevřou aspoň občerstvení?

Místo čtyř miliard jen dvě a půl

S tím souhlasí také náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček: „V Olomouckém kraji je přes dva tisíce kilometrů silnic III. třídy, u kterých je stavební stav obecně horší než u komunikací II. třídy. Finanční prostředky jsou ale nedostatečné. Pro zlepšení situace by bylo třeba investovat do oprav mnohem více peněz.“

Vláda ale letos uvolnila, ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), na opravy silnic II. a III. tříd jen dvě a půl miliardy korun. To je podle krajů málo.

„Všechny kraje se shodly, že by jako kompromis uvítaly, pokud by vláda na opravu silnic II. a III. třídy dala čtyři miliardy korun,“ uvedla Jana Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje.

Peníze z jiných zdrojů

Silničáři na Prostějovsku ale budou čerpat finance i z jiných než vládních zdrojů.

Peníze přijdou například z dotačních programů IROP, Olomouckého kraje a samotných investic krajské Správy silnic.

„Z těchto peněz to budou například akce na silnici III/44926 Čelechovice n. H. – Kostelec n. H., na III/37763 Vranovice – Vincencov, na II/433 Mořice – průtah nebo na III/37346 Ludmírov – Kladky,“ vyjmenoval Radomír Všetička.

Oprav se ale dočkají i silnice II. třídy.

„Stav silnic III. třídy je obecně horší než stav silnic II. třídy. To ovšem neznamená, že se silnice II. třídy neopravují. V letošním roce by se měly rekonstruovat vybrané úseky na silnici II/433 z Prostějova do Mořic. Tuto akci zajišťuje, mimo samotného průtahu Mořicemi, Krajský úřad Olomouckého kraje,“ připomněl Radomír Všetička.

ČTĚTE TAKÉ: 

Prostějov prodává pozemky v průmyslové zóně za 40 milionů

Co s hernami v Prostějově? Chceme do dvaceti povolených míst, říká primátorka