Speciální lesní fréza dokáže připravit holiny, drtit mladé lesní porosty nebo likvidovat zbytky větví po těžbě.

„Půjde o koupi v hodnotě do 750 tisíc korun (bez DPH). Stávající lesní fréza z roku 2008 je již ve zcela nevyhovujícím technickém stavu a je vhodná už pouze k drcení travních porostů. Nové zařízení bude pracovat, mimo jiné, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Pomáhá i kraj. Dle jeho vyjádření, na zmírnění dopadů kalamity v nestátních lesích za rok 2019 poskytl příspěvek také Krajský úřad Olomouckého kraje.

„Předmětem finančního příspěvku byla škoda vzniklá v roce 2019 v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v nestátních lesích. Částka 15 milionů korun bude odvedena zřizovateli jako nájemné za rok 2020 nad rámec smluvního ročního nájemného,“ uzavřel výčet náměstek Pospíšil.

Statutární město Prostějov je jediným společníkem obchodní společnosti Lesy města Prostějova.