„Od zimy marně čekám, kdy se lavičky objeví. Hřbitov navštěvují také senioři a invalidé. Mnozí posedávají po hrobech, protože si nemají kde odpočinout,“ upozornila na problém Věra Vlková.

Součástí mobiliáře městského hřbitova je 43 laviček. V zadní části hřbitova u vsypové loučky a obřadní síně je jich 25, zbývající na instalaci ještě čekají. Původně lemovaly lipové stromořadí staré zdobené lavičky. Ty postupně lidé rozkradli, takže jejich místo zaujaly čtyři různé typy posezení.

„Co pamatuji, bývaly lavičky po celé hlavní aleji. Pro starší návštěvníky je náročné už jen sem dojít. V horku čekali na autobus pod lipami, teď nemají, kde by si odpočinuli.,“ poukázala na věk lidí, kteří se o hroby starají i několikrát v týdnu, Anežka Bánovská.

„Na zimu všechny lavičky uklízíme, na jaře je zase dáváme na své místo. Tento rok jsme ale kvůli kácení lipové aleje instalovali jen část,“ vysvětlil správce městského hřbitova Jaroslav Vlček.

Práce na frézování lipových pařezů po aleji vedoucí od vstupní brány až k obřadní síni a setí trávního semene na holá místa skončily v polovině června.

„Zbývajících osmnáct laviček usadíme do konce měsíce,“ přislíbil Vlček.

Město nyní zpracovává projekt na doplnění mobiliáře na městském hřbitově. Je možné, že po jeho vyhodnocení místa pro odpočinek a posezení ještě přibudou. Vhod by lidem lavičky přišly také na bočních cestách, kam padá stín ze vzrostlých stromů.