„V projektu je například zahrnuto odstranění a ošetření starých, neperspektivních a nebezpečných stromů. Plánujeme také výsadbu čtyřiceti nových stromů a dvaceti okrasných keřů,“ uvedl starosta obce Ladislav Jedlička.

Rozpočet projektu činí něco přes milion korun.

Z něj dostane obec zaplaceno díky dotaci téměř tři čtvrtiny procenta. „

Původně byla výše příspěvku devadesátiprocentní, ale protože se šetří, snížil fond podporu na sedmdesát procent. Rozhodli jsme se, že i tak se to vyplatí,“ prohlásil starosta. Kolik nakonec obec z fondu dostane, závisí na skutečné ceně, která však bude známa až po výběrovém řízení.

„Předpokládáme, že se nám ji při výběru nabídek podaří srazit o pětinu. Tím by se samozřejmě snížila i spoluúčast obce,“ vysvětlil Jedlička. (pam)