„Slovení ryb do konce tohoto týdne v laguně neproběhne," potvrdil biolog Petr Loyka, který nad revitalizací nádrže vykonává odborný dozor.

Lagunu se čeká po odlovu ryb zasypání materiálem odtěženým při probíhající rekonstrukci hráze.

„Do tohoto místa budeme navážet materiál z hráze. Tím prostor, který dělal kvůli spodnímu přítoku a nánosům sedimentů problémy, zavezeme. Nepředpokládáme ale, že by místo po opětovném napuštění přehrady zůstalo příliš mělké," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Sedimentační nádrž u Valáška nevznikne.

„Vybudujeme ji úplně na konci přehrady, kde vtéká Hloučela a Kleštínek. Bude to přírodě blízké opatření, které výrazně omezí vtékání sedimentů plných živin do přehrady," řekla Tomíčková s tím, že nádrž bude Povodí pravidelně, zhruba jednou za tři až čtyři roky vybagrovávat.

Biolog Petr Loyka upozornil, že záchranný odlov rybáři provedou i v říčce Hloučele vytékající z přehrady.

„Přesto, že Hloučela letos opakovaně kvůli klimatu a vypuštěné přehradě vysychala, se v tůních dokázaly udržet ryby. Některé druhy se dokonce úspěšně rozmnožovaly," sdělil Loyka. Přiblížil, že mladé rybky v Hloučele jsou jelci, mřenky, plotice a hrouzci.

„To, že ve stávajících podmínkách došlo v Hloučele k reprodukci hned čtyř druhů ryb je fantistický výsledek. Je to dáno tím, že v říčce od vypuštění přehrady nefunguje pstruhový revír," prohlásil Loyka.

Doporučuje, aby se pstruhový revír již na říčku protékající Prostějovem nevrátil. Hloučelu by Petr Loyka nechal přirozenému vývoji. Příroda tam dle jeho slov při dotování toku vodou z plumlovské přehrady sama vytváří dobré podmínky pro vodní živočichy.