„Laboratorní rozbory odběrů vzorků získaných v okolí bývalé remediační plochy potvrdily výskyt většího množství látek, které mohou způsobovat rakovinu,“ potvrdil Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Olomouc. Dodal, že naštěstí pro životní prostředí, je podloží plochy z geologického pohledu poměrně nepropustné.

Přesto se jedy šíří do okolí. „Les u skládky zreznul a odumřel,“ upozorňuje pan Pavel, který má poblíž chatu. Bojí se, aby se jedy z remediační plochy nedostaly do potoka, který ústí do říčky Romže.

„Ze studen, které Romže napájí, totiž čerpají vodu třeba chataři z Malen,“ konstatoval.

Inspektoří chtějí majitele, firmu RECOM PV, přimět, aby jímky plné tekutin s fialovými fleky na hladině odčerpala. „Věřím, že s tím začne v nejbližších dnech,“ nechal se slyšet Radek Pallós s tím, že by tak příroda získala nějaký čas před plánovanou likvidací plochy.

„Inspekce totiž připraví analýzu, co bude nutné s bývalou remediační plochou udělat,“ řekl inspektor. Kdy bude plán vypracovaný, to však nedokáže odhadnout.

Stopadesátitisícová pokuta za poškození lesa

V materiálech České inspekce životního prostředí se uvádí, že firma RECOM-PV dostala už v roce 2006 pokutu ve výši 150 000 korun za poškození lesa u Suchdola. „Z remediační plochy došlo tehdy k úniku toxických látek, následnému zamoření spodních vod a závažnému poškození lesních porostů na okolních pozemcích,“ tvrdí zaměstnanci ČIŽP.

Starostka Suchdola Jitka Zahálková předpokládá, že sanace zamořeného hnojiště bude stát několik milionů korun. „Možná by ji zaplatil i stát, ale problém je v tom, že plocha má svého majitele i pronajimatele, a dotace se za těchto podmínek nejspíš získat nepodaří,“ vyjádřila se.