Z ulice Okružní bude autobus ve směru k nemocnici odbočovat vpravo na ulici Brněnskou.

Náhradní zastávkou za Prostějov, Okružní bude Prostějov, Brněnská.

Budou vynechány zastávky Prostějov, Určická a Prostějov, rybník.

Náhradní zastávkou za Prostějov, Žeranovská bude Prostějov, Poděbradovo náměstí dále po trase linky.

Ve směru od nemocnice bude zastávka Prostějov, Žeranovská nahrazena Prostějov, Brněnská křižovatka Krokova.

Budou vynechány zastávky Prostějov, rybník i Prostějov, Určická. Zastávka Prostějov, Okružní bude nahrazena Prostějov, Brněnská, dále bude autobus pokračovat po běžné trase linky.