Katastrální úřad provedl zápis zástavního práva na pozemky u nemocnice na konci minulého roku.

Sportovní klub Sport trend podal návrh na vklad zástavních práv 8. prosince.

Proti tomuto postupu se magistrát ohradil a podal u okresního soudu 17. prosince návrh na předběžné opatření, aby nebylo možné s pozemky nakládat do doby, než žalovaný sportovní klub uzavře s městem kupní smlouvu.

„Na druhý den soud sportovnímu klubu uložil, aby do doby pravomocného skončení řízení nenakládal s pozemky. Zároveň má sportovní klub uhradit městu náklady řízení. Ačkoli 19. prosince získal rozhodnutí soudu katastrální úřad, 30. prosince provedl vklad zástavních práv" popsal náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že záznam o rozhodnutí město byl provedený 5. ledna.

Náměstek primátora upozornil na to, že podle občanského soudního řádu měl katastrální úřad řízení o provedení vkladu zástavních práv do katastru nemovitostí zamítnout.

„Zatížení pozemků zástavním právem není možné zrušit opravou ze strany katastrálního úřadu, situaci budeme muset řešit soudní cestou a podáním žaloby," přiblížil další kroky města Jiří Pospíšil.

Katastrální úřad přiznal pochybení

Prostějovský katastrální úřad přiznává, že udělal chybu.

„Katastrální úřad v postupu při zápisu vkladu zástavního práva do katastru pochybil. Došlo k zápisu zástavního práva zřízení na základě doručených zástavních smluv, uzavřených mezi Sportovním klubem Sport trend jako zástavcem na straně jedné a zástavními věřiteli na straně druhé. V období mezi podáním návrhu na vklad a rozhodnutím obdržel katastrální úřad nařízení o předběžném opatření, které omezovalo sportovní klub v nakládání s pozemky. K pochybení došlo souhrou okolností, ne však úmyslně," vyjádřil se Alexander Géryk, ředitel Katastrálního úřadu v Prostějově.

Zároveň doplnil, že úředníci nyní nemají možnost, jak vzít tento krok zpět.

„Nemáme bohužel žádný právní prostředek, jak tento zápis zpětně zhojit. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek," řekl Alexander Géryk.

Žaloby a jednání

Na dotaz, proč sportovní klub k tomuto kroku přistoupil, nedostala redakce Prostějovského deníku od firmy žádnou odpověď.

Prostějovská radnice nyní chystá žaloby.

„Kromě katastrálního úřadu se budeme soudit s firmou Remostav, která dluží na smluvních pokutách, a se sportovním klubem Sport trend, který nám měl pozemky prodat. V soudu s katastrem máme velkou šanci na úspěch, je to však otázka několika měsíců, než se spor vyřeší. Sport trend tvrdí, že se chce s námi dohodnout, ale nevypadá to tak," řekl Jiří Pospíšil.

Pozemek za nemocnicí koupila firma Remostav v roce 2007 a zavázala se, že na něm do pěti let vybuduje multifunkční areál zaměřený na sport a zdraví. Lhůta pro výstavbu firmě vypršela v říjnu 2012 a od té doby jí naskakovala smluvní pokuta. O rok později od nákupu převedla firma pozemky se souhlasem města na Sportovní klub Sport trend, který zde chtěl postavit multifunkční sportovně-rehabilitační areál. Občanské sdružení mělo možnost čerpat na výstavbu dotace, nakonec na ně nedosáhlo. Po komplikovaných jednáních se firma obrátila na město se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu a o změnu využití pozemku. Místo multifunkčního centra zde chtěla postavit domov pro seniory. Prostějovská radnice však návrh Remostavu zamítla. Firma se proto rozhodla, že vrátí pozemky městu zpět. Parcely, které od Prostějova odkoupila za 350 korun za metr čtvereční, však městu nabídla za téměř dvojnásobnou cenu.