„Jako vedoucí lékař privátního diagnostického centra společnosti ProMedica v Prostějově zásadně nesouhlasím s tím, že Olomoucký kraj hodlá hradit soukromé společnosti Středomoravská nemocniční poplatky za pacienty. Jsem proti kompenzaci poplatků z finančních prostředků kraje, protože tím dochází k diskriminaci ostatních privátních subjektů, které jsou ze zákona povinny poplatky od pacientů vybírat,“ řekl Rudolf Stupka.

Dodal, že jednání kraje zvýhodňuje jeden privátní subjekt před ostatními a nevytváří rovné podmínky v hospodářské soutěži. „Nastane-li reálně tato skutečnost, bude společnost ProMedica zvažovat právní kroky k dalšímu řešení celé záležitosti. Navíc vyzýváme i ostatní lékaře, aby zaujali jednoznačné stanovisko,“ řekl vedoucí lékař společnosti.

Prostějovští soukromí lékaři navíc upozorňují, že není jediný objektivní důvod, proč by měla společnost, která spravuje tyto tři krajské nemocnice, čerpat peníze z finančních prostředků kraje. „Budovy nemocnic jsou sice v majetku kraje, ale zdravotnické služby poskytuje privátní společnost. Nevím, proč by měla právě ta získat kompenzaci poplatků,“ poznamenal Stupka.

Kromě soukromých lékařů a privátních zdravotnických zařízení v prostějovském regionu se bouří také lékárny. Od poplatků totiž budou osvobozeny opět jen ty nemocniční. „Kraj porušil pravidla hospodářské soutěže. Měl oslovit všechny soukromé subjekty. Považujeme to za diskriminaci,“ řekl předseda okresního sdružení lékárníků Jaroslav Servus.

Vedení kraje podle vicehejtmana Michaela Fischera, který má oblast zdravotnictví na starosti, s vlnou odporu ze strany soukromých zařízení a lékařů počítalo. „Bereme na vědomí, že tento krok není na věky věků. Jediné systémové řešení v tuto chvíli je zrušit regulační poplatky plošně. K tomu by mohlo dojít už devětadvacátého ledna,“ přiznal Fischer. „To, že se někteří lékaři či privátní zdravotnická zařízení bouří a možná i zvažují právní kroky, je logické,“ dodal.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se v současné době zabývá téměř desítkou podnětů týkajících se regulačních poplatků ve zdravotnictví.

„Posuzujeme je jak z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže, tak i z pohledu veřejné podpory. Od krajských úřadů jsme si už vyžádali příslušné podklady,“ řekl ředitel oddělení vnějších vztahů ÚOHS Kristián Chalupa. Podle něj má v oblasti veřejné podpory úřad pouze roli konzultativní a poradenskou, rozhodovací kompetence má v této oblasti Evropská komise v Bruselu.