Jedná se o čtyři metry vysoký kříž, který pochází z dílny prostějovského akademického sochaře Václava Becka (1867–1930). Ten jej vytvořil ve svých jednatřiceti letech.

Sakrální stavba je rozdělena třemi podstavci, z nichž nejvyšší nese samotný kamenný kříž s plastikou Ježíše Krista. Spodní část soklu je tvořena nápaditými nikami, ve kterých jsou umístěny sochy Panny Marie Bolestné, dále sv. Josefa a sv. Aloise Gonzagy (patrona studentstva, mládeže a také přímluvce při volbě povolání – pozn. red.).

Kříže a Boží muka odnepaměti utvářely českou krajinu a lidé k těmto drobným sakrálním stavbám proudili sami nebo v organizovaných náboženských procesích konaných nejčastěji během nejdůležitějších křesťanských svátků.

Den stromů na prostějovské náměstí T. G. Masaryka 2019
Na Den stromů zavítalo přes sto dětí. A náramně si to užily, podívejte se

Bohužel v dnešní době tyto objekty z naší krajiny mizí a dostávají se tak na seznam ohrožených staveb kulturního dědictví. „Památky v minulosti před rokem 1989 mizely z české krajiny, měst a  obcí z ideologických důvodů, nebo byly poškozovány zemědělskou technikou, automobilovým provozem nebo přímo vandalismem,“ přiblížil problematiku Vlastimil Staňek z Národního památkového ústavu v Olomouci. Jak ale vzápětí dodal, situace okolo těchto památek se postupně zlepšuje a v mnoha případech se objekty podařilo navrátit do jejich původních míst.

Podobné kamenné kříže v prostějovské krajině můžete objevit například v Určicích, Skřípově, Kostelci na Hané, Prostějovičkách, Klenovicích na Hané a dalších okolních obcích. 

Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově - 19. 10. 2019
Práce rybářů, ale i rybí hranolky opět přitáhly do Tovačova tisíce návštěvníků