Pomáhají externí call centrum, studenti a měly by přijít další posily. Nakolik se společně daří podchytit všechny nakažené a poslat je do izolace? Pomáhá takzvané sebetrasování v rámci chytré karantény? Nevzdali to již někteří hygienici kvůli enormní zátěži, která nejenže nebere konce, ale ještě se stupňuje? V rozhovoru pro regionální Deník odpovídá Andrea Škurková z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Paní doktorko, daří se vám kontaktovat všechny pozitivně testované? Nebo už to není možné…
V tuto chvíli se nám daří obvolávat všechny osoby pozitivně testované, u kterých laboratoř uvolní výsledek a importuje do systému infekčních onemocnění tak, abychom mohli dále s předanými daty pracovat.

V jakém čase? Jsou to už dny?
Zpoždění bývá 24 hodin nejvýše 48. I když testovaná osoba dostane výsledek z laboratoře do několika hodin, krajským hygienickým stanicím jsou výsledky uvolňovány postupně. Musíme počkat, až je máme k dispozici. Ne vždy je máme druhý pracovní den po odběru.

Jak při současném náporu postupujete při trasování? Rodinu pozitivního zvládnete ještě „prověřit“? Jak jste na tom s pracovními kontakty, kamarády?
Osoby žijící v jedné domácnosti s pozitivním trasujeme týž den, kdy je trasována osoba pozitivně testovaná. Pracovní kontakty nebo kontakty mimopracovní, například při zájmových činnostech, ty předáváme externímu call centru, které je řízené centrálním řídícím týmem MZČR. Toto externí call centrum má přesné instrukce od krajských hygienických stanic, včetně jejich krajových specifik v rámci indikace k odběrům.

Kde je nyní nejčastější zdroj nákazy?
Stále je to dominantně rodina, kolektivy v rámci volnočasových aktivit a pracovní kolektivy.

Tuší pozitivně testovaní, od koho se nakazili?
Ve většině případů se nám daří dohledat zdroj nákazy. Ve většinovém podílu, lidé ví přesný zdroj nákazy.

Pokud jde o kontakty mimo stálé okruhy osob v každodenním kontaktu, myslím rodinu a pracovní kolektiv, kde je nejčastější zdroj šíření koronaviru? Restaurační zařízení, bary, sportoviště?
Volnočasové aktivity, např. party, oslavy či sportovní aktivity ve větším počtu lidí ve vnitřních prostorách staveb.

Porušení izolace je porušením zákona

Kolik lidí v Olomouckém kraji pracuje na trasování?
Přesné číslo neumím v tuto chvíli říct, ale jsou zapojeni všichni odborní zaměstnanci krajské hygienické stanice, včetně územních pracovišť.

Pomoc odjinud stále nepřichází?
Máme posily. Využíváme nabídky Univerzity Palackého, kdy nám pomáhají studenti. Dostali jsme rovněž nabídku pomoci z krajského úřadu a Magistrátu města Olomouce.

Kdy budou zapojeni?
Byli bychom rádi, kdyby to mohlo být v řádu několika dnů. Ideálně od příštího týdne, aby byli zapojeni do činností. Procházejí školením.

Je již zapojeno sebetrasování nebo sebereportování? Pomáhá vám tento nástroj-aplikace?
Tato aplikace chytré karantény je opravdu velmi nápomocna při trasování. Pokud lidé sebetrasovací formulář vyplní, plně toho využíváme. Epidemiologům to urychluje práci.

Funguje spolupráce s praktickými lékaři, kteří poměrně masivně odesílají pacienty na odběry?
Měli jsme seminář s praktickými lékaři na začátku září, kdy jsme nastavovali spolupráci, aby byla plynulá a dostávali jsme vzájemně veškeré informace. Zatím to funguje. Uvidíme zda se podaří systém spolupráce udržet i při větším počtu nakažených, a to i s ohledem na nastupující podzimní sezónu jiných respiračních onemocnění.

Má KHS přehled o všech pozitivních? Zda jsou v izolaci?
Všem pozitivním osobám je nařízena izolace a je jim vydáno rozhodnutí o izolaci, které jsou povinni dodržovat. Pokud by se tak nedělo, je to porušení zákona.

Nikdo neodpadl, vydržíme

Jak hygienici zvládají ten obrovský nápor? Zaznamenala jste, že by kolega dal výpověď, protože už to prostě nedává…?
Ne. Neevidujeme výpovědi z důvodu, že by pracovníci KHS přestali zvládat tuto extrémní situaci. Je to vyčerpávající, ale vydržíme!

Věříte v obrat k lepšímu během následujících 14 dnů v návaznosti na přijatá opatření v České republice? Nepřišla už pozdě?
Mohu pouze doufat, že se díky omezení kontaktů mezi lidmi podaří křivku oploštit a počty nových případů už nebudou přibývat dosavadním tempem. Záleží to však na každém z nás, zda budeme respektovat tato nařízení, chovat se zodpovědně a ohleduplně, nebudeme zpochybňovat a zlehčovat. Toto není na místě. Situace je vážná.