Prostějovské kontaktní centrum Želva žádalo o dotaci ve výši čtvrt milionu korun. Od kraje dostane šedesát procent z požadované částky.
O peníze určené obcím a neziskovým organizacím na projekty integrace Romů, podporu vzdělání dětí ze sociálně vyloučených oblastí nebo prevenci kriminality a drogových závislostí zažádalo rovněž prostějovské kontaktní centrum Želva a Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov.

„Olomoucký kraj jsme žádali o dvě stě padesát osm tisíc korun. Pokud nám schválí pouze polovinu, budeme se potýkat s existenčními problémy. Už teď bojujeme o každého pracovníka. Pokud neseženeme další prostředky, budeme možná nuceni propustit jednoho zaměstnance,“ uvedla vedoucí centra Iva Součková.

Prostředky, které centrum od kraje dostane, využije na provoz, mzdové náklady, zdravotní materiál, energii a potraviny. „V letošním roce jsme zpracovali více projektů. O dotace žádáme například radu vlády ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, kraj a město Prostějov,“ doplnila Součková.

Občanské sdružení sociální pomoci žádalo o příspěvek ve výši dvě stě tisíc korun. Kraj schválil dvaatřicet tisíc na pomoc osobám v nepříznivé krizové situaci. „Peníze využijeme na dofinancování rozpočtu a na provozování nových služeb. Jsme rádi za každou finanční pomoc,“ sdělil Jan Kalla, jednatel sdružení, které v Prostějově provozuje azylové centrum.

Letos podpořil Olomoucký kraj v této oblasti přes třicet projektů, ale dalších deset naopak zamítl. Dotace přidělil kontaktním a romským komunitním centrům a také terénním pracovníkům.