„Zvýšená koncentrace tuhých znečišťujících látek ve volném ovzduší byla naměřena v Prostějově, ale i Olomouci a Přerově,“ upozorňuje na výskyt smogu Krajský úřad Olomouckého kraje ústy svého mluvčího Ivo Hegera.

„Hydrometeoro­logický ústav během úterý nepředpokládá významnější změnu imisní situace. Hodnoty koncentrací prašného aerosolu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat výrazně nad hodnotou stanoveného imisního limitu,“ informoval Heger.

Hygienici za této situace doporučují pobývat co nejméně venku, málo větrat, nenamáhat se a v zájmu všech raději nejezdit autem. (das)