„Předmětem veřejné zakázky, o které jsme již informovali, jsou stavební práce na výstavbě šatnového zázemí pro mládež. Jedná se o šatny se sociálním zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace,“ vyjmenoval v hrubých rysech primátor města Prostějova František Jura a doplnil, že Statutární město Prostějov předložilo v květnu 2020 žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování vybudování šaten.

„Byli jsme úspěšní a obdrželi jsme návrh smlouvy o poskytnutí dotace schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje na výše zmíněné dva miliony korun. O přijetí této dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace je oprávněno rozhodnout Zastupitelstvo města Prostějova a to na návrh Rady města Prostějova,“ upřesnil primátor František Jura s tím, že na akci již městu byla poskytnuta ministerská dotace ve výši 40 milionů korun.