Starosta Skřípova, který si od případných větrníků slibuje miliony korun do chudé obecní pokladny, nyní zvažuje, jak stanovisko kraje zapracovat do připravované změny územního plánu.

Vyjádření krajských úřadníků naopak uvítali odpůrci větrných elektráren na Konicku. Patří mezi ně občanská sdružení i starostové okolních obcí.

Ohrožená zvířata

Krajský úřad své zamítavé stanovisko zdůvodnil tím, že podoba současné, ale i budoucí podoby krajiny by byla ohrožena. Připravované pozemkové úpravy mají totiž v kastastru Skřípova a Brodku u Konice podpořit růst populace ptactva a kolonií netopýrů.

„Vybudováním roztroušených remízků v blízkosti lesních porostů vznikne nový souvislý biotop některých druhů a mohlo by docházet k častějším kolisím s provozovanými větrnými elektrárnami, než se původně předpokládalo,“ vysvětlil postoj kraje Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí Olomouckého kraje. Upozornil přitom, že i bez přihlédnutí k budoucí podobě krajiny je projekt výstavby devíti nových elektráren u Skřípova hraniční.

„Je to rizikové především kvůli střetu s migračními trasami čápa černého,“ podotkl Josef Veselský.

Protesty lidí a postoj starosty

Významnou roli v postoji kraje sehrály i protesty proti budoucím větrníkům ze strany obyvatel okolních obcí. Obdobně rozsáhlý záměr by podle úřadu měl být realizován pouze v případě jeho přijetí ze strany místních lidí.

„Z průběhu veřejného projednání bylo však zcela zřejmé, že pro záměr nebyla dosud získána dostatečná podpora veřejnosti,“ uvedl Josef Veselský.

Proti stanovisku kraje se nedá odvolat, na druhou stranu však není pro obec závazný. Pokud by se jím neřídila, i tak musí větrníky nejdříve zahrnout do svého územního plánu. „Na změně územního plánu se stále pracuje. Není však na pořadu dne,“ reagoval v pátek na vyjádření kraje starosta Skřípova Miroslav Kadlec, který patří k nejhorlivějším zastáncům výstavby větrných elektráren.

Měly totiž přinést nemalé peníze do obecní pokladny.

„Zisk ze dvou větrníků by připadl obci. Byl by to zaručený přísun peněz,“ vysvětloval starosta koncem minulého roku s tím, že za pronájem dalších elektráren by pak obec inkasovala kolem dvou milionů ročně. Už začátkem letošního roku starosta tvrdil, že od rozběhnutého projektu nebude jednoduché odstoupit a říkal také, že se dosud nesetkal s odporem ze strany místních lidí. Například zástupci občanského sdružení Brodek u Konice jej však na nesouhlas s výstavbou větrníků upozorňovali již v únoru 2008. Právě oni a starostové okolních obcí postoj kraje jednoznačně uvítali.

„Za zamítavé stanovisko Olomouckého kraje k výstavbě větrníků jsme rozhodně rádi,“ nechal se slyšet například starosta Šubířova Jindřich Ritter.