Konalo se zde slavnostní rozloučení s pastevní sezónou.

„Není to tak, že by se už kozy na pastvu nedostaly, pasou se, dokud je tráva a vhodné podmínky. Pro nás je to spíše takové rozloučení s dojnou sezónou. V tomto čase už začínáme kozy zasušovat, aby mohly mít na jaře kozlata a nevyčerpávaly se během březosti dojením," vysvětlila Jarmila Zelenská.

Právě od ní se návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavostí o chovu koz či kozím mléce a výrobcích z něj. Děti však měly největší radost z toho, že si mohly také pohladit kůzlátko.

Pozornost také budil kozel.

„Paní, proč čůrá tou nohou a ostatní kozičky zadkem?" ptalo se farmářky jedno ze zvídavých dítek. A když pak kozel začal provádět to, k čemu si jej u stáda drží, otázky či pokřik teprve nebraly konce.

„Nelez na ňu ty herko," volala na kozla pětiletá holčička s obavou aby kozičce neublížil. (pam)