Nový asfalt se musel položit.

"Investiční akce v lokalitě Kozí Brada byla v realizaci a má návaznost na další zakázky. Proto nešla zastavit. O přeložku vysokého napětí jsme firmu E.ON Distribuce požádali 10. října 2019. Bylo ujednáno, že přeložka bude realizována do sedmnácti měsíců – tedy do 18.5.2021 od uzavření smlouvy," informuje František Horák, starosta Kostelce na Hané a dodává: "Jedná se na první pohled o komickou situaci, která ale nikoho netěší. Viníkem ale v žádném případě není naše město."

Nášlapné hroty straší lidi v Kostelci na Hané.
Propíchané gumy, zraněná žena. V Kostelci děsí lidi kovové nášlapné hroty

Chybí potřebná razítka.

"Přeložku vedení vysokého napětí 22kV jsme dosud bohužel nemohli realizovat, protože nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na tuhle stavbu. Technicky se jedná o posun venkovního vedení mimo plánovanou komunikaci, což bez vydání příslušných povolení není možné," vysvětluje mluvčí EG.D Roman Šperňák a pokračuje: "S ohledem na průběh projednávání náš smluvní projektant předložil dokumentaci na příslušný stavební úřad 9. února tohoto roku. Posléze 12. března došla ze strany stavebního úřadu výzva k doplnění s termínem do 31. května 2022. Jakmile bude vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, bude EG.D stavbu bezodkladně realizovat."

Posunutý termín nebyl dodržen.

"Koncem dubna loňského roku (27.4. 2021) jsme obdrželi od firmy EG.D a.s. (dříve E.ON Distribuce a.s.), že prodlužují termín přeložky do 31. března 2022. Jako důvod uvádí nevydání potřebného povolení ke stavbě přeložky do termínu uvedeného ve smlouvě, a to bez jejich zavinění," uvádí dále starosta Horák a doplňuje: "Zde mohu sdělit, že do 28. dubna 2022, kdy se pokládal nový asfalt, firma EG.D a.s. stavební úřad v Kostelci na Hané o potřebné povolení ke stavbě přeložky nepožádala."

Dům v ulici Přemyslovka v Kostelci na Hané, kde se odehrála hrůzná trojnásobná vražda, a jeden z vraždících nástrojů
Masakr v Kostelci naplánoval. Byli vinni, vysvětlil muž hrůznou popravu rodiny

Vzájemná komunikace pokulhává.

"Co se týče koordinace stavebních prací, tak naše společnost vždy poskytuje maximální pomoc a spolupráci pokud disponuje nezbytnými povoleními a současně nás o to investor požádá. V této lokalitě byly například na základě žádosti investora zakládány přechody/chráničky pro budoucí kabelové rozvody tak, aby nebylo následně nutné zasahovat do komunikace. Dle informací od zhotovitele, které jsme dostali, měla být část finálního povrchu v místě kolizního sloupu vedení vysokého napětí vypuštěna do doby získání nezbytného povolení," uzavírá mluvčí Šperňák.

Trolejbusová linka nebo cyklostezka. Sloup uprostřed cesty berou obyvatelé Kostelce na Hané s humorem. V komentářích na sociálních sítích se objevily návrhy na zřízení trolejbusové linky, vyznačení cyklostezky nebo obalení sloupu molitanovými matracemi po vzoru horských středisek.

V Kostelci na Hané se stala v pátek 29. března trojnásobná vražda.
Týden hrůzy se uzavírá. Vyvražděnou rodinu z Kostelce v pátek pohřbí