Stávající podoba náměstí podle kosteleckých radních již delší dobu nesplňuje dopravní, odpočinkové ani kulturní účely.

„Plánovaná obnova by měla všechny tyto nedostatky odstranit a zároveň respektovat stávající architektonické hodnoty území. Podle předběžných odhadů by si celý projekt vyžádal kolem 10 milionů korun,“ uvedl kostelecký místostarosta Miroslav Rozehnal.

Mezi největší problémy patří nezpevněné cesty, málo zeleně a nedostatek míst vhodných ke konání kulturních akcí. Rodiče školáků si také často stěžují na nedostatečné prostory pro parkování.

Část návrhu, zaměřená na úpravu prostoru před starou školou, počítá se zajištěním dostatečné parkovací plochy a vybudováním cesty k místnímu hřbitovu. Revitalizace území vedle nákupního centra se zaměřuje zejména na rekonstrukci chodníků a umístění informačního systému.

„V současné době je studie dokončena a čekáme, jestli bude schválena naše žádost o dotace. Teprve poté budeme rozhodovat, jakým směrem se bude celý projekt ubírat,“ doplnil Rozehnal. (zuv)