Naučnou stezkou Velký Kosíř, kterou zrekonstruovalo prostějovské regionální sdružení Iris, prošly v sobotu dopoledne první stovky nadšenců. Ti se nechali vést dvanácti novými panely, na nichž je představena historie osídlení Kosíře.

„Stezku, která byla do této chvíle bez majitele, jsme zrekonstruovali za podpory ministerstva životního prostředí a Olomouckého kraje. Tyto instituce pomohly financovat její zřízení, a to bezmála dvěma sty tisíci,“ sdělila Eva Zatloukalová z prostějovského sdružení Iris, které je pobočkou Českého svazu ochránců přírody.

Prostějovští ekologové stezku osadili dvanácti novými informačními panely. „Ty mapují historii osídlení Kosíře, hmyz, netopýry, sady, květiny a bývalý vzhled zámeckého parku v Čechách pod Kosířem,“ poznamenala Zatloukalová.

Původní informační panely z poloviny zničili vandalové a nebyly pro širokou veřejnost zdaleka tak atraktivní jako ty stávající. „Nové tabule jsou plné zajímavých informací, které pochopí i laik. Připravovali jsme je tak, aby se z nich i cizí turisté dozvěděli základní a zajímavé informace o Kosíři,“ dodala Zatloukalová.

K otevření naučné stezky se přidalo také sdružení rodičů čelechovické základní školy, které na sobotní dopoledne zorganizovalo tradiční Mikulášský výstup na Kosíř. „Nejvyšší hanáckou horu pokořujeme pravidelně. Rodiče každoročně připraví nějaký program. Letos nás na samém vrcholu čekal Mikuláš se svou početnou družinou,“ řekla starostka Čelechovic Jarmila Stawaritschová (nez.).