Jedním ze zařízení, které ombudsman v uplynulých měsících kontroloval, byl i domov pro seniory v Soběsukách.

„Ve vzorku vybraných domovů byla zastoupena zařízení s rozdílnými zřizovateli, kraj, obec, město nebo společnost s ručením omezeným. Věnovali jsme se vnitřním předpisům domovů, zejména domácím řádům upravujícím každodenní život v zařízeních. Kontrola odhalila, že právě tam se často objevují ustanovení porušující nebo omezující práva klientů, ať už jde o omezování vycházek, zákaz konzumace alkoholu v zařízení nebo zákaz používání elektrických spotřebičů,“ sdělila Iva Hrazdílková z kanceláře veřejného ochránce práv.

Problém s domovním řádem

Drobné nedostatky v domovním řádu objevili kontroloři také v domově pro seniory v Soběsukách.

„Lidé z kanceláře ombudsmana u nás byli dva dny, komunikovali s klienty i se zaměstnanci a vše kontrolovali. Nenašli žádné závažné chyby. Ve zprávě, kterou nám poté poslali, hovořili o nedostatcích především v domovním řádu. Nelíbilo se jim třeba, že je v budově zákaz kouření, zákaz nadměrného požívání alkoholu a chování zvířat,“ vyjmenovala ředitelka zařízení Marcela Funková.

„To se mi zdá absurdní. Nedovedu si představit, že by tu klienti kouřili druhým doslova před nosem, opíjeli se a chovali psy, kočky a jiná domácí zvířata. Navíc mohou kouřit mimo budovu a pít alkohol smí v omezené míře také na pokoji,“ dodala ředitelka s tím, že ke zprávě se vedení domu ombudsmanovi písemně vyjádřilo.

Kontroloři z ombudsmanovy kanceláře upozornili vedení domova v Soběsukách také na chybějící ergoterapeutickou a fyzioterapeutickou péči.

„Tento nedostatek se samozřejmě budeme snažit co nejdříve napravit. Bohužel se nám ergoterapeutku a fyzioterapeutku nedaří najít. Nemůžeme ji totiž nabídnout plný úvazek,“ poznamenala Marcela Funková.

Vezmeš si léky a dáš pokoj

Kontroloři věnovali velkou pozornost také omezujícím opatřením. „Setkali jsme se s několika případy nesprávného použití tlumivých léků jako formu omezení pohybu. Naprosto nepřípustná byla praxe, kdy takové léky podával personál zařízení na základě vlastního uvážení s tím, že lékař dopředu paušálně medikament naordinoval pro případ neklidu,“ konstatovala Hrazdílková.

„Něco takového u nás není možné. Klientům jsou podávány pouze léky, které naordinuje lékař a přesně v dobu, kterou k tomu určí. Žádné utišující léky tady ani nemáme. Pokud je potřeba, voláme lékaře,“ uvedla staniční sestra Domova důchodců v Nerudově ulici v Prostějově Jiřina Valoušková.
Klienti domů pro seniory by se podle inspektorů kanceláře ombudsmana měli mít možnost na pokoji zamknout. Praxe je ale jiná. „U většiny klientů to zkrátka není možné. Jsou staří a mnohdy dementní. Pokud by se na pokoji zamkli, ve dveřích nechali klíče a pak například upadli a omdleli, jen těžko bychom je z pokojů dostávali,“ poznamenala Valoušková.

Nevědomost klientů

Nejzávažnějším nedostatkem je podle kontrolorů neznalost klientů, jejich nevědomost o svých právech, z níž plyne fakt, že je neuplatňují. Každý klient by měl mít zpracován individuální plán, v němž jsou zaznamenány jeho zvyky, návyky, přání ohledně doby vstávání a uléhání, hygieny a stravování. „To se v našich domovech snažíme dodržovat. V prostějovských domovech v Nerudově ulici a u Milosrdných bratří, jejichž zřizovatelem je kraj, děláme pravidelné kontroly, abychom předešli chybám,“ potvrdila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitka Chalánková.

Podle jedné z klientek domova v Nerudově ulici, která už prošla dvěma domovy důchodců, jsou všude nějaké problémy. „Nemohla jsem třeba vydržet se svou spolubydlící. Byla nepřátelská a dělala mi naschvály. Naštěstí mě přeložili. Také hygiena některých lidí není ideální,“ poznamenala sedmdesátiletá žena.