Strážníci konické městské policie budou hlídkovat v několika okolních obcích. Tři úřady již uzavřely s konickou radnicí smlouvy, další se k tomu chystají. Policisté budou pomáhat například při řešení dopravních komplikací nebo odchytávat zatoulané psy.

„Smlouvy jsou nutné proto, že strážníci bez nich nemohou zasahovat mimo katastr města,“ vysvětlil konický starosta Jaroslav Mazur.

Podle něj probíhají jednání asi s osmi menšími obcemi. Mezi prvními podepsali smlouvu starostové Ochozu, Hvozdu a starostka Lipové.

„Strážníky využijeme při odchytu zatoulaných psů a také při řízení dopravy v obci,“ informoval starosta Ochozu Vladimír Sedláček.

Podle něj si matky malých dětí občas stěžují, že je v ulicích obtěžují cizí psi.

Majitelé psů by si na své miláčky měli dát větší pozor

„Majitelům vzkazujeme, aby si své mazlíčky hlídali. To je pak čtrnáct dní klid. Po čase ale začnou psi znovu volně pobíhat,“ poznamenal starosta, který doufá, že nebude muset městskou policii k odchytům psů volat příliš často.

V Ochozu využijí konické strážníky také k řízení dopravy.

„Při různých výkopových pracích nebo kácení stromů u silnic,“ upřesnil Sedláček.

Když místní minulý rok potřebovali pokácet vichřicí poničené lípy v blízkosti silnice, tak měli potíže se zajištěním bezpečnosti a plynulosti dopravy.

„Bez této smlouvy by to byl pro nás i příště neřešitelný problém,“ konstatoval starosta.

Obcevyužijí pomoc policistů i při zajištění pořádku na kulturních akcích

Ve Hvozdu a Lipové smlouvu uzavřeli preventivně hlavně kvůli odchytu zatoulaných psů.

„Také chceme strážníky využívat při zabezpečení pořádku při kulturních akcích,“ uvedla starostka Lipové Martina Karkošková.

Samotní strážníci předpokládají, že budou vyjíždět k situacím, které běžně řeší v Konici.

„Záleží na tom, co přesně po nás budou starostové žádat. Jsme připraveni dělat všechno, co nám dovoluje zákon o obecní policii,“ konstatoval konický strážník Jaroslav Staněk.

Kromě řešení problémů s dopravou a odchytu psů mohou městští policisté provádět kontroly živnostenských provozoven, přispívat k ochraně a bezpečnosti lidí nebo dohlížet na podávání alkoholu mladistvým.

Koničtí strážníci odvážejí odchycené psy do útulku v Olomouci. Podle Staňka jich ve městě není mnoho.