Projekt už se řeší. "Lidé tam bydlí na obou stranách silnice a chodník tam chybí. Neustále se zvyšuje provoz a já jsem rád, že tam doposud nedošlo k žádnému úrazu. Je to ale skutečnost, která se musí řešit," říká konický starosta Michal Obrusník, jenž doplňuje: "Došlo k dohodě s Olomouckým krajem, který je vlastníkem komunikace. V současnosti se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Zádvoří. Půjdeme společným postupem se Správou silnic Olomouckého kraje."

Město má v plánu kompletní rekonstrukci.

"Správa silnic položí svoje asfalty, my budeme řešit chodník, nové elektrické rozvody a kanalizaci. Cílem je, abychom dostali ve stejném čase na jedno místo všechny správce sítí. Jinak by to nemělo smysl," má jasno starosta Obručník a pokračuje: "Jsem přesvědčen, že do tří let by mohlo být hotovo."

Problémy se získáním dotace

Problémem je možnost získání dotace.

"Bohužel jsme v Konici a ne dole na Hané. Tam je rovina, proto tam mají nové chodníky. My, protože jsme na vrchovině na dotaci nedosáhneme. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o bezbariérovosti totiž umožňuje poskytování dotací pouze do 8,3 procenta podélného sklonu chodníku," krčí rameny Michal Obrusník a dodává: "Důvodem je, že vozíčkáři by na takovém sklonu chodníku nemohli vyjet. Tomu rozumím, ale čemu nerozumím, je fakt, že by tedy raději měli jezdit po silnici… To jsou paradoxy dotační politiky našeho státu."