Územní plán přitom nabízí řešení. Počítá se v něm se stavbou obchvatu, který by centrální části třítisícové Konice ulevil. Obchvat by vedl od jihovýchodního obchvatu Konice a napojoval by se na nynější komunikace u sokolovny. Zatím však není vůbec jasné, kdy a zda jestli investice vůbec vznikne.

"V územním plánu stavba sice je, zatím se ale nedělaly žádné kroky k její realizaci," uvedl starosta František Novák s tím, že není hotová ani projektová dokumentace.

Rondel na Vyšehradě?

Podobný osud zatím potkaly také úvahy nad úpravou křižovatky na Vyšehradě. Zejména řidiči přijíždějící po vedlejší komunikaci od Prostějova zde mohou mít namále: rozhled hlavně směrem k Olomouci je minimální.

„Kdyby byla hlavní silnice na Olomouc a vznikly by plánované rodinné domky, pak by rondel význam měl – odklonil by dopravu. Provoz zde ale není zase tak velký,“ poznamenal Karel Marek, majitel nedaleko stojící firmy. Nicméně část politické reprezentace přiznává, že místo je pro řidiče nebezpečné.

"Je pravda, že křižovatka je nepřehledná a nebezpečná. Rondel by přínosem určitě byl. Je však otázkou, jak moc je výstavba reálná," uvedl zastupitel Petr Ullman a poukázal především na majetkoprávní záležitosti.

Okolní pozemky, na nichž by mohl rondel vyrůst, totiž zdaleka nepatří jen městu Konice.

"V současné době by měl rondel dostat přednost před obchvatem," poznamenal pak.

Úvahy nad obchvatem

I přes množství dopravy však nejsou ani koničtí zastupitelé zajedno v tom, zda by měl vzniknout obchvat města.

"Je to dvojsečné," říká právě Petr Ullman.

"Pokud totiž odvedete z centra dopravu, připravíte se o možnost, že řidič ve městě zastaví, nakoupí, něco utratí. Na druhé straně by se zase zlepšila průjezdnost městem," vysvětluje možné klady a zápory stavby, která je však zatím jen na papíře.

Podobně se vedlo i další, ve strategickém plánu města uváděné investici do dopravy. A to přesunu autobusového nádraží. To by podle dokumentu mělo vzniknout u vlakové stanice v nyní nevyužívané lokalitě a uvolnit prostor v centru města. Na druhou stranu však vedení města schválilo odkup domu na náměstí se záměrem na části přilehlého pozemku vybudovat parkoviště.