"Chtěli jsme tímto gestem vyjádřit velké poděkování zaměstnancům všech našich nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku, a také všem ostatním, kteří nám pomohli zvládnout pandemii koronaviru. Srdce jsme zvolili, protože jej vnímáme jako symbol, který v nás evokuje lásku, odvahu, statečnost, bojovnost a sebeobětování," informoval Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční, který dodává: "To jsou všechny vlastnosti, které se u našich zaměstnanců v průběhu pandemie projevily. Rádi bychom, kdyby se toto srdce stalo symbolem konce pandemie v podobě, kterou jsme znali za poslední dva roky."

Nemocniční kaplanka Martina Studýnková
Covid je specifický, připojuje se i strach z karantény, říká nemocniční kaplanka

Výročí vychází na středu

Právě před dvěma lety 9. března 2020 přijala prostějovská nemocnice prvního pacienta s covid-19.MUDr. Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocničníMUDr. Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocničníZdroj: Nemocnice AGEL Prostějov

"Samotný začátek pandemie v roce 2020 byl spíše ve znamení neznámého, obav a nedostatku informací. Naši zdravotníci teprve získávali potřebné informace o onemocnění a nastavovali správný hygienicko-epidemiologický režim péče o tyto pacienty. Naše diagnostické a terapeutické možnosti včetně možnosti očkování byly velmi omezené," ohlíží se Ševčík.

"Za nejnáročnější období během pandemie považujeme podzim roku 2020 a 2021. Na podzim 2020 jsme měli nejvyšší počet nemocných, i vysokou nemocnost personálu. Pro pacienty bylo k dispozici méně specifických léků na covid a nedostupnost očkování znamenala i mnohem vyšší nemocnost našich zdravotníků. Odlišná situace byla na podzim roku 2021, kdy se šířila mutace viru delta, která svým průběhem a vysokou infekčností znamenala obrovskou zátěž pro nemocnice a personál," doplnil Ševčík.

Martina Holásková - staniční sestra interny Nemocnice Prostějov
Lidé jsou teď na nás více agresivnější, říká sestra z interny Martina Holásková

Delta zahltila nemocnice i laboratoře

"Více se kladl důraz na testování a očkování obyvatel, což si vyžadovalo další alokaci zdravotnického personálu často i mimo areál nemocnic. Pro naše pacienty jsme měli mnohem více specifické léčby," popisuje šéf nemocnic s tím, že v obou podzimních vlnách se nemocnice blížily naplnění svých kapacit, a to zejména v oblasti poskytování intenzivní péče.

Spolupráce a provázanost všech složek.

"Velkou roli zde hrál krizový štáb nemocnic Olomouckého kraje a vzájemná koordinace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, zdravotnickou záchrannou službou, hygienickými stanicemi, hasičským záchranným sborem a dalšími institucemi, které se podílely na zvládnutí této situace. Navíc naše nemocnice nabídly volná lůžka i pacientům mimo Olomoucký kraj, vypomohli jsme převážně Zlínskému a Moravskoslezskému kraji," přibližuje Jiří Ševčík.

Mladá medička Klára Sušilová (vpravo) na dobrovolné praxi v prostějovské nemocnici.
Lidé nám děkovali, jiní nás strašili špinavými rouškami, říká Klárka z nemocnice

Poklona všem zaměstnancům

"S odstupem času hodnotíme zvládnutí celé situace a přístup zaměstnanců za vysoce profesionální a navíc nás pandemie naučila mnohem více vzájemně spolupracovat, pochopit se, brát nemocnici jako jeden celek a jeden tým," chválí své lidi předseda představenstva a zmiňuje i negativní dopady. "Toto vysoké pracovní nasazení vedlo k navýšení objemu přesčasové práce a zvýšené únavě zdravotnických týmů. Někteří naši kolegové dokonce osobně měli život ohrožující průběh onemocnění covid-19."

Pandemie koronaviru v AGEL Středomoravské nemocniční v číslech:

Počet celkem hospitalizovaných s covid-19: přes 4000

Průměrná doba hospitalizace jednoho pacienta: 13 dnů

Počet naočkovaných osob v SMN: přes 98 000

Počet PCR testů: více než 142 000

zdroj: AGEL Středomoravské nemocniční