Obec se k tématu nechtěla vyjadřovat s tím, že občané už veškeré informace dostali.

Společnost BEMIGRA s r.o. pracuje na projektu kompostárny v Lipové již od roku 2015. Hlavním dodavatelem bioodpadu budou okolní obce a místní zemědělci, kteří budou rovněž využívat i hotový kompost.

„Právě z tohoto důvodu bylo zvoleno i místo pro zpracování, a to areál zemědělského družstva v Lipové,“ uvedl jednatel společnosti Bemigra Bedřich Müller.

Místní se nemusí bát, že by kompostárna narušila jejich běžný život v obci. Pro zpracování zeleného odpadu se bude využívat moderní mobilní technologie drcení a přípravy směsi s následným uložením do nepropustných uzavřených vaků, kde kompost zraje dva měsíce.

„Provoz měl být spuštěn již na jaře letošního roku, ale obavy z provozu měla především obec a někteří občané. Po získání potřebných povolení k provozování kompostárny se obec Lipová odvolala a Ministerstvo životního prostředí, které celou záležitost prověřilo, nakonec odvolání ve všech deseti bodech zamítlo,“ prozradil Müller

Tento způsob je velice šetrný k životnímu prostředí a minimálně zatěžuje okolí. Projekt je podporovaný ze Státního fondu životního prostředí

„Věříme, že budeme moci zahájit provoz na jaře 2018,“ uvedl na závěr jednatel společnosti. 

Autor: Jiří Trunda