Dodal, že v současné situaci nemůže stavební úřad podnikat žádné další kroky.

„Záleží teď na obci, kdy chybějící záležitosti dodá. Až pak vše oznámíme účastníkům řízení. Budou se řešit podklady, pak padne nějaké rozhodnutí a některá ze stran se ještě může i odvolat. Jisté tedy je, že letos vše technicky nejde stihnout," upřesnil Tomáš Němec. O tom, kdy by se alespoň teoreticky mohlo začít stavět nechtěl spekulovat.

Že úřady se záležitostí kompostárny zatím nepohnuly připustil i starosta Lipové František Šustr.

„Věc je stále na stavebním úřadě. Termíny zatím nejsou známé. Věc je zatím v zakonzervovaném stavu," uvedl k místu, kde by se měl zpracovávat bioodpad. To už také změnilo umístění. Místo původně plánovaného by nakonec mělo stát v areálu zemědělského družstva.

Obyvatelé obce a chataři se na začátku letošního roku rozdělili na dva tábory. Jeden kompostárnu odmítal, poukazoval například na její umístění a možný zápach z ní. Druhý tábor v čele s vedením obce naopak záměr podporoval a zhoršení životních podmínek v obci popíral.

V Lipové také během března proběhlo setkání vedení obce s obyvateli. U některých lidí však obavy z kompostárny nerozptýlilo a ti si nadále stěžují na údajný nedostatek informací k chystané investici.

„Po setkání, které proběhlo, nejsou o postupu žádné informace. Vše je jen z doslechu. Nic jiného od té doby neproběhlo," uvedl Ivan Barták, který je dlouhodobě hlasitým odpůrcem kompostárny.

Podle Františka Šustra už však další setkání s lidmi, kde by se problematika chystaného zařízení řešila, není potřeba.

„Udělali jsme pro lidi sezení a tam jim o záměru řekli," sdělil starosta obce.