Další investicí, která cukrovar letos čeká, je pořízení generátoru na výrobu elektřiny. Ten bude spalovat bioplyn vznikající v cukrovarnické čistírně odpadních vod. Zdroje energie by měly doplnit také solární panely.

„Po jejich instalaci a pořízení generátoru bychom měli být v produkci elektřiny více než z poloviny soběstační,“ prohlásil ředitel.

V cukrovaru zpracují ročně kolem dvou set dvaceti tisíc tun cukrové řepy, z níž se vyprodukuje třicet tisíc tun cukru.

„Kvótu máme dvaadvacet tisíc tun cukru, ostatní produkce je takzvaný technický cukr, který se používá pro jiné než potravinářské účely,“ zmínil se Václav Řehák. Kvóty stanovila Evropská unie s cílem pomoci dalším zemím, které cukr produkují. Celkový objem výroby cukru v Unii se tak výrazně snížil a cukr se dováží právě z těchto zemí.

Zmíněné hospodářské politice padl za oběť například cukrovar v Němčicích nad Hanou. Zde firma Eastern Sugar nejen zrušila provoz, ale také zplanýrovala budovy. Uzavření cukrovaru znamenalo jednak snížení počtu pracovních příležitostí, ale i citelný zásah do ekonomiky zemědělských podniků v okolí.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO A VELKOU FOTOGALERII Z CUKROVARU VE VRBÁTKÁCH

VIDEO: Cukrovar si při kampani vyrábí vlastní proud