Jeho kolegové však nakonec usoudili, že činovníci statutárního města si přeci jen zaslouží více než dříve a rozhodli se podpořit návrh rady, který hovořil o sedmdesátipro­centním navýšení odměn. Zákon přitom povoluje navýšení stoprocentní. Zastupitelé tak zčásti vyhověli Kopečného názoru a začali šetřit u malých částek.

„Při jednání rady jsme se dohodli na tom, že odměny nebudou v maximální výši. Jako optimální se nám zdálo navýšení právě o sedmdesát procent,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Růst odměn

Zastupitel , který nemá další funkce si tak měsíčně polepší o 357 korun a bude tak pobírat 1184 korun. Členové výborů se dostanou z 1910 na 2414 korun a předsedové z 2233 na 2614 korun. Radní pak čeká navýšení z 2423 na 3478 korun. Největší náklady budou představovat odměny členů výborů a komisí. V těch totiž pracují i lidé mimo zastupitelstvo a je jich celkem na dvě stovky.

„Zvýšení nákladů na tyto odměny by mělo ve finále dosáhnout asi 1,2 milionu korun ročně,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Původní odhady hovořily o částce o půl milionu vyšší.

O kolik si přilepšilo "užší" vedení města?

Polepšili si také uvolnění členové vedení města, tedy primátor a čtyři jeho náměstkové. Základní plat starosty a místostarostů „normálního" města se skládá ze tří složek. Pevné základní částky, která činí u starosty 26054 korun a u místostarostů 18880 korun. Pak následuje příplatek za počet obyvatel. Ten činí u měst od dvaceti do padesáti tisíc obyvatel, což je případ Prostějova 25663 korun. Další příplatek zohledňuje také počet obyvatel a činí v našem případě 21,50 za každých sto obyvatel nad dvacet tisíc. Ten by v Prostějově podle posledního sčítání lidu měl být celkem 5273 korun. Starosta měl tedy základní plat 56 990 korun a místostarosto­vé 49816.

U statutárních měst zůstává základní částka stejná a příplatek primátora či náměstků činí 35967 korun. Další navyšování podle počtu obyvatel řeší vládní nařízení až u aglomerací od sto tisíc obyvatel výš.

V Prostějově pobírají tedy uvolnění funkcionáři pouze „statutární základ“, tedy primátor 62021 korun a jeho náměstkové 54047 korun. Polepšili si tak o 5031 korun měsíčně.

Je však třeba upozornit, že čísla v tomto článku jsou vypočtena podle vládních tabulek pro základní hrubý plat. Nezohledňují tedy žádné příplatky či odměny. (pam)