Podpora, prosazování a ochrana kojení nejméně do šestého měsíce věku je jednou z hlavních aktivit v oblasti podpory zdraví, kterou po celém světě rozvíjí mezinárodní organizace na ochranu dětí UNICEF.

Nejznámější aktivitou vyhlášenou společně se Světovou zdravotnickou organizací je udílení titulů Baby-Friendly Hospital, což znamená nemocnice přátelsky nakloněná dětem. Tento status získávají nemocnice, jejichž novorozenecká oddělení splní náročná kritéria na podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek zdravého vývoje dítěte.

„Prostějovská nemocnice tento titul získala v roce 2005. Cílem programu je co největší počet plně kojených dětí. V tom je novorozenecké oddělení prostějovské nemocnice úspěšné z 90 procent. Vytvořilo matkám takové podmínky, aby mohly zahájit kojení do půl hodiny po porodu a v co nejkratším čase i po operačním zásahu,“ uvedla pediatrička prostějovské nemocnice Hana Řehulková.

Laktační poradnu, kam se novopečené maminky mohou obrátit o radu, provozuje v Prostějově kromě nemocnice také Mateřské centrum Cipísek.
„Poradna funguje každý lichý týden v Mimi klubu. Přichází k nám pracovnice z porodnického oddělení prostějovské nemocnice, která pomáhá matkám řešit veškeré problémy související s kojením,“ uvedla Jitka Zapletalová z Cipíska.