„Vyrazíme asi v půl desáté a pojedeme z Čech do Slatinic. Tam bude hrát hudba a lidé budou mít možnost vidět, jak to vypadalo, když kdysi přijížděli lázeňští hosté,“ uvedl Obr. Zpátky se bude vracet zase přes Kosíř, po cestě, která vede pod samým jeho vrcholem.

Akci pro veřejnost chystá také na úterní státní svátek. „Expozice bude osvětlená svíčkami v kočárových lucernách a zazní staré příběhy, které se ke kočárům vážou,“ slíbil majitel muzea.

Návštěvníci na akci konané k poctě svatého Václava uslyší o znameních a erbech na kočárech a budou mít také příležitost nahlédnout do restaurátorské dílny.

„Zrovna pracujeme na kočáru z buchlovického zámku, kterým jezdívali Berchtoldové,“ prozradil Obr. Vůz měl být původně prodán do Německa, naštěstí se jej kočárovému nadšenci podařilo zachránit a stal se součástí sbírek muzea.

Jeho slavnostní představení veřejnosti plánuje restaurátor na některou z adventních prohlídek. „Odhalíme kočár společně s restaurovanou zlatou poduškou patřící ke zlaté karose olomouckého arcibiskupa, kterou v muzeu máme. Lidé zároveň uvidí i kočár správce velkopopovického pivovaru,“ slíbil majitel Muzea kočárů. (pam)