Architekt Zdeněk Beran, který studii úprav celého křídla zpracoval, slíbil, že autentičnost velkých klenutých místností zůstane zachována.

„Jejich rekonstrukce přijde odhadem na patnáct milionů korun,“ spočítal Antonín Zajíček, šéf odboru rozvoje a investic města Prostějova s tím, že zhruba polovinu této částky tvoří peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava.

„Termín zahájení prací ještě neznám. Připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ doplnil Zajíček. Ubezpečil však, že oprava traktu začne ještě letos a dokončena bude příští rok.

„Věřím, že rekonstrukce přitáhne pozornost médií a díky tomu se městu podaří získat finance na opravy dalších zámeckých prostor,“ tvrdí šéf odboru rozvoje.

Ředitel městské knihovny Miloš Kvapil připomněl, že za Rakouska-Uherska bývala ve východním křídle záložna. „Podívejte se na ty masivní dveře a schránky z pevné litiny,“ ukazoval při obhlídce vyklizených prostor. V době socialismu sem prý chodil do hospody. „Vzpomínám si, kde stával kulečníkový stůl,“ usmíval se.

Využití historických místností se změnilo v osmašedesátém roce. „Od prázdnin tady začala fungovat dětská bibliotéka,“ zmínil se Kvapil a dodal, že děti si do zámku chodily pro knížky až do roku 2006. Poté se dětská knihovna, hlavně kvůli nevyhovujícímu, vlhkému prostředí, přestěhovala na Vápenici. Místnosti v zámku začaly sloužit jako archiv.

Všechny knihy ze zrušené sbírky se před nedávnem převezly do Společenského domu v Komenského ulici. „Je tam totiž zřízen regionální výměnný fond,“ vysvětlil Miloš Kvapil knihovny, který bude městské bibliotéce velet do konce března. „Pak odcházím do důchodu,“ mne si ruce.