„Rabi Cvi Jehošua Horowitz‎‎ byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, který byl slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě," nastínil osudy významného prostějovského rabína Tomáš Jelínek.

Náboženskou činnost rabína Horowitze v Prostějově zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých mužů neboli Chevrat Noarim. Ta byla teprve nedávno znovuobjevená v archivu Židovského musea v Praze. „Spolek byl založen v roce 1812 kolem rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách, pozn. red.) do dnešních dnů," uvedl bývalý předseda pražské židovské obce.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz narodil se pravděpodobně v roce 1754 jako jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu
jeho matkou byla Šajndel Bune, dcera rabína Jehošui HaLeviho, jenž byl duchovní autoritou v polském městě Rzezawa
své jméno Jehošua dostal po něm a i své další jméno Cvi získal po dědovi, rabínu Cvi Hirsch Horowitzovi z Charkova
už v útlém mládí byl uznáván pro svůj bystrý úsudek při výkladu Tóry a vysloužil si pojmenování Reb Jehošua Charit
oženil se s Miriam, dcerou rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí stovky jeho potomků.
v roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1883 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici
v letech 1787–1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči
někdy pro roce 1807 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel
je pochován na starém židovském hřbitově u dnešní Studentké ulice, v roce 2013 byla na místě jeho hrobu instalována rabínem Louisem Kestenbaumen replika původního náhrobku