Měsíční výpůjční dobu hlídá automatizovaný knihovní systém. Jestliže čtenář vrátí knihu byť jen o den později, zaplatí pokutu pět korun. Penále se zvyšuje úměrně s časem. Po 45 dnech činí 20 korun a knihovna zasílá zapomnětlivci sms zprávu, e-mail nebo dopis s upozorněním.

„Po čtyřech měsících dostává hříšník čtvrtou upomínku - doporučený dopis s rozpisem knih, dvou set korunovou pokutou a upozorněním, že pokud knihy nevrátí, budeme je vymáhat právní cestou,“ vysvětlila poslední, ale velmi účinnou možnost, vedoucí výpůjčního oddělení Martina Štafová.

Čtvrtou upomínku dostane ročně okolo 150 čtenářů. Zásahu právníků a exekutorů je však třeba zhruba ve dvaceti případech. „Nebudeme podporovat nepořádnost našich čtenářů. Amnestii jsme vyhlásili naposledy asi před deseti lety a neměla praktický smysl. Pokuty jsme odpustili a většina knížek se nám stejně nevrátila,“ rozhodl ředitel knihovny Miloš Kvapil.

Do kategorie nevracečů patří hlavně studenti. Pod záminkou ztráty se snaží získat naučnou literaturu. Spousta lidí ale ztratí knihu například na dovolené. „Pokud jde o vzácnější publikaci, která není na trhu, požadujeme fotokopii v knižní vazbě. Ztráta se potom čtenářům poněkud prodraží,“ poznamenala Štafová.