„Už loni jsme rozšířily akce pro děti o Noc s Andersenem, která zakončila březen, měsíc věnovaný jako vždy knize a internetu. Tehdy jsme ale s dětmi nespaly v knihovně, ale ve škole. Zato letos si děti ustlaly přímo mezi regály,“ ukázala na několik hnízd v koutech dětského oddělení knihovnice Jarmila Šmucrová s tím, že pro výběr patnácti dětí, které se spaní pod knihami zúčastnily, předem určily kritéria.
„Přihlíželi jsme k četnosti návštěv, chování v knihovně a ochotě pomoci druhým při vyhledávání knížek nebo informací na počítači,“ vysvětlila kolegyně Šmucrové Ludmila Coufalová.
Na začátek neobvyklé noci si děti připily „rychlými špunty“ a vydaly se na hodinovou prohlídku Národního domu. Nakouknout mohly za jeviště, vyzkoušely si ovládání osvětlovacího i zvukového pultu, posadily se do starostenské lóže a prohlédly si salonky v restaurační části budovy.
Po návratu na ně už čekaly soutěže a divadelníci z Pointu, kteří se pokusili promítáním krátkých snímků navodit strašidelnou atmosféru.
„Je to moc fajn. Můžeme si povídat, jak dlouho chceme, a je tu plno zábavy. Doma bych musela být nejpozději v devět hodin v posteli,“ prozradila desetiletá Kristýna Kytarová