„Loňský rok byl v naší knihovně hodně akční. Kromě samozřejmého půjčování knížek, časopisů a cédéček měli zájemci možnost přijít k nám na bezmála čtyři desítky přednášek. Velmi nás těší vysoká účast na akcích, pořádaných knihovnou, takže v nich určitě budeme pokračovat i v tomto roce," nalákala knihovnice Jitka Kadlecová.

Sezónu nového roku zahájí v úterý, dvanáctého ledna, prostějovský Senior klub. Členové klubu se sejdou v podkrovním sále knihovny, aby společně zhodnotili a zavzpomínali na proběhlé výlety a přednášky a zároveň naplánovali nadcházející akce.

„Tradiční posezení s paní Janou Šmudlovou při kávě a bylinkovém čaji proběhne od devíti hodin dopoledne," doplnila Jitka Kadlecová.

Hned druhou lednovou středu v sedmnáct hodin přivítají pracovníci knihovny příležitostného herce a cestovatele Jana Šprynara.

„Rodák z Němčic nad Hanou, kterého lze potkat i jako zdravotního klauna v nemocnicích, kde baví nemocné děti a personál, přijde povyprávět své zážitky z uprchlických táborů v Srbsku, odkud proudí davy lidí do Evropy," popsala akci, knihovnice Jitka Kadlecová.

Následující středa, dvacátého ledna, se ponese v takřka slavnostním duchu.

Neobvyklou přednášku o svatbách z „pernštejnského století", tedy z období patnáctého až šestnáctého století si připraví historička Michaela Kokojanová.

„Posluchači se dozví informace o zvycích a průběhu tehdejších svateb z pohledu urozených, ale i prostých svatebčanů," doplnila Jitka Kadlecová. Přednáška začne v sedmnáct hodin v podkrovním sále knihovny.

Beseda o Blízkém východě

O týden později, ve stejnou dobu bude knihovna hostit popularizátora vojenské historie, Jaroslava Vykoukala. Ten ve své přednášce přiblíží situaci na Blízkém a Středním východě.

„Jaroslav Vykoukal představí perspektivy vývoje v této oblasti a vysvětlí, zda mohou tamější konflikty vyústit ve válku, která by se mohla dotknout i nás," načrtla knihovnice průběh přednášky, která začíná od sedmnácti hodin.

Knihovna nezapomíná ani na děti. Ve čtvrtek, osmadvacátého ledna, mezi patnáctou až sedmnáctou hodinou, proběhne maškarní veselí přímo v prostorách dětské knihovny v Prostějově.

„Děti čeká spousta soutěží, her a hlavně legrace. Každý, kdo přijde v masce, dostane drobný dáreček," nalákala na zábavný program Jitka Kadlecová.

Tvořivá dílna

I v novém roce budou pokračovat seriály pravidelných akcí, které probíhají v knihovně každý měsíc.

Zájemci se i nadále mohou obracet se svými spotřebitelskými problémy na odborného poradce Sdružení obrany spotřebitelů Adama Plajnara a to každý sudý týden ve čtvrtek od patnácti do sedmnácti hodin.

Poslední úterý v měsíci nevynechá ani oblíbená tvořivá knihovna. Tentokrát budou zájemci vyrábět drátkované šperky.

„Na akci, která je určena především seniorům, je lepší se předem nahlásit, protože máme omezená místa. Návštěvníci se mohou rezervovat v půjčovně," sdělila knihovnice Jitka Kadlecová.

Program Městské knihovny v Prostějově

12. 1. 2016 (od 9:00)

Senior klub – ohlédnutí za loňským rokem

13. 1. 2016 (od 17:00)

Klaun mezi uprchlíky – přednáška J. Šprynara

14. 1. 2016 (15:00 – 17:00)

Rady pro spotřebitele – problémy zodpoví A. Plajnar

20. 1. 2016 (od 17:00)

O čem vyprávějí svatby „prostějovských" Pernštejnů

přednáška PhDr. Michaely Kokojanové
26. 1. 2016 (od 9:00)

Tvořivá knihovna – výroba drátkovaných šperků

27. 1. 2016 (od 17:00)

Blízký a Střední východ – přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala

28. 1. 2016 (15:00–17:00)

Blázni vítáni – maškarní rej v dětské knihovně