„Už se moc těšíme, až bude Klokánek i v Prostějově, protože zatím musíme dětem z Prostějova hledat dočasný domov jinde, mnohdy i ve vzdálenějších městech. Děti by však měly zůstat co nejblíže domova a prostředí, kde to znají," řekla Regina Šverdíková z prostějovské pobočky Fondu ohrožených dětí.

Pracovníkům prostějovské pobočky Fondu ohrožených dětí se letos podařilo získat prostory, v nichž vybudují zařízení rodinného typu pro děti, které potřebují okamžitou pomoc. Centrum rodinné péče bude sídlit na adrese Západní 72 v Prostějově. Budovu získal Fond od prostějovského magistrátu v loňském roce zadarmo.

„Jsme moc vděční, že nám město budovu věnovalo. Je to ideální místo pro podobné zařízení. Se záměrem vybudovat v Prostějově Klokánek nám od počátku velmi pomáhaly náměstkyně primátora Ivana Hemerková a Alena Rašková," uvedla Regina Šverdíková.

Náročná přestavba

Přestavba na zařízení rodinného typu však bude stát několik milionů korun.

„Kromě rekonstrukce budovy budeme muset ještě přistavět jedno křídlo do dvora tak, aby zde mohly být otevřeny čtyři byty. V každém se budou dvě tety pěstounky po týdnu starat o maximálně čtyři děti, celková kapacita zařízení tak bude šestnáct dětí," uvedla Regina Šverdíková.

Způsob péče v Klokánku připomíná fungování běžné rodiny.

„Tety pečují o děti i o domácnost, vaří, píší s dětmi úkoly, hrají si s nimi, chodí na procházky. Tento model se nám velmi osvědčuje, protože děti zde získávají cenné návyky o správném chodu domácnosti, které často ze svých biologických rodin nemají," vysvětlila Regina Šverdíková.

Přestavba na zařízení rodinného typu však bude stát několik milionů korun.Pracovnice prostějovské pobočky Fondu ohrožených dětí. Zleva: Zuzana Bakalová, Mirka Ticháčková, Regina Šverdíková

„Rozpočet na projekt je zhruba okolo deseti milionů korun. Teď ještě dořešujeme převod majetku s Olomouckým krajem a po novém roce se pustíme do rekonstrukce. Zařízení bychom chtěli otevřít koncem příštího roku," řekla pracovnice prostějovské pobočky Fondu ohrožených dětí a dodala, že dvaceti tisícko korunami přispěla na vybudování Klokánku i prostějovská marketingová společnost.

Klokánek má nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodina. Do Klokánku mohou být přijaty děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí i na žádost samotného dítěte.

„Měli jsme tu sourozeneckou dvojici, kterou jsme umisťovali do Klokánku třikrát po sobě. Poprvé jsme pětiletému chlapci pomáhali, když byl jeho otec ve vězení a matka byla v porodnici s mladší dcerkou. Pak celá rodina přišla o bydlení a rodiče s oběma dětmi skončili na ulici. Naposledy se o chlapce a jeho malou sestřičku v kroměřížském Klokánku starali, když oba rodiče museli být hospitalizováni s nakažlivou chorobou," nastínila jeden z případů Regina Šverdíková.

Pomohli už 173 rodinám

Fond ohrožených dětí funguje v Prostějově šestnáct let. Jenom letos pomohla prostějovská pobočka téměř dvěma stovkám rodin.

„Pomohli jsme 173 rodinám, z toho 95 k nám přišlo poprvé. Letos máme největší nápor teď, před Vánocemi," uvedla pracovnice sdružení, které lidem nabízí okamžitou pomoc.

„Dostali jsme více než třináct tisíc korun z Dobrotrhu, který letos v prosinci pořádala Českobratrská církev evangelická. Díky těmto penězům můžeme potřebným rodinám koupit základní potraviny nebo potřebné věci pro děti, jako jsou pleny či příkrmy," uvedla Regina Šverdíková.

Jaké problémy řeší nejčastěji?

Nejčastěji řeší pracovnice problémy, kde matka nebo otec brání kontaktu dítěte s druhým rodičem. Děti se tak často stávají štítem mezi oběma rodiči.

„Měli jsme případ, kdy otec vyzul svému synovi v přízemí panelového domu boty, které mu koupil, a výtahem ho poslal do osmého patra. Tam mu matka zase obula boty, které mu koupila ona," popsala Regina Šverdíková.

„V poslední době přibývá i rodičů závislých na alkoholu či jiných návykových látkách, na což se často přijde hned v porodnici. Také řešíme případy domácího násilí a rozvody, přibývá také rodin ve finanční a bytové nouzi," potvrdila Mirka Ticháčková z prostějovské pobočky Fondu.

Podle pracovnic občanského sdružení chybí lidem finanční a ekonomická gramotnost.

„Často se setkáváme s tím, že rodiče neumějí hospodařit s penězi. Pomáháme jim s plánováním domácího rozpočtu, nákupy nebo s vařením," potvrdila Regina Šverdíková. Podle pracovnic občanského sdružení už jejich pomoc vyhledávají i lidé, kteří za nimi přicházeli ještě jako děti se svými rodiči. „Přetahují si špatné návyky od svých rodičů," vysvětlila pracovnice sdružení Zuzana Bakalová.

Podílet se na vzniku Klokánku v Prostějově mohou všichni příznivci této formy péče.

„Ti, kteří by chtěli na otevření zařízení v Prostějově přispět, mohou zaslat peníze na účet 3055103/0300 s variabilním symbolem 514. Za všechny příspěvky moc děkujeme," vzkázala Regina Šverdíková.