Známka označující jejich čilost a připravenost zaútočit se v neděli na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu snížila o jeden stupeň.

Dřívější nejvyšší riziko, že si lidé z pobytu v přírodě odnesou přisáté klíště, tak vystřídalo riziko „pouze“ velké. „Je chladněji, a to se na aktivitě klíšťat projevilo,“ konstatovala Růžena Haliřová z protiepidemického odboru olomoucké hygienické stanice.

Odborníci však výletníkům stále doporučují, aby používali repelenty. Není ani dobré sedat či lehat si do trávy a prodírat se lesními porosty.