Tento týden se dokončují podlahy v objektu a poslední drobné práce v zázemí budoucí herny. Čtyři bowlingové dráhy jsou již připraveny. Ve čtvrtek ve večerních hodinách bude zaškolena obsluha. „Bohužel nikdo jiný než starosta tady na zaškolení není,“ usmál se Procházka. Dál proběhne příští týden školení k obsluze topení a klimatizace.

Rada města na začátku tohoto týdne schválila záměr o pronájmu bowlingu. O tom, jak nabídky dopadnou a jaký je o provozování bowlingové herny zájem, nechtěl starosta spekulovat.

Rekonstrukce kina na bowling přišla na jedenáct milionů tři sta tisíc korun.

Ministerstvo financí přispělo Kosteleckým částkou devíti milionů. Před rekonstrukcí biografu uvažovali kostelečtí zastupitelé o několika variantách, jak naložit s budovou. Byla mezi nimi i ta, že by nadále sloužila filmu. „Usoudili jsme, že v konkurenci prostějovského kina a olomouckého multiplexu, by se kino u nás stěží uživilo,“ uzavřel Vladimír Procházka.