V první desítce menších obcí není z Prostějovska žádná. Nejlépe se odpad třídí v Senici na Hané a v Jeseníku a to 60 a 61 kilogramů využitelných komodit za rok.

„Do kampaně je zahrnuto prakticky všech čtyři sta obcí v kraji,“ informoval Miroslav Grass, hlavní koordinátor kampaně. V současnosti mají občané kraje možnost třídit odpad do celkem 12 907 nádob. Nejvíce z nich je na plasty a sklo. Jedno „hnízdo“ kontejnerů, tvořené nádobami na papír, plast a sklo, připadá průměrně na sto padesát obyvatel. Každý občan v kraji vytřídil za tento rok osmdesát kilogramů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovu. Železo pak nebylo do soutěže O keramickou popelnici zahrnuto.

„Je vidět, že na Prostějovsku se musí dále pracovat, když ani jedna z obcí nezabodovala,“ uvedl Grass.

Prostějov se umístil na sedmé příčce v obcích nad čtyři tisíce obyvatel. „Ve městě je sto padesát hnízd na separovaný odpad,“ vysvětlil Tomáš Fajkus, jednatel .A.S.A Technické služby Prostějov, které v uplynulých třech týdnech provedly průzkum vytíženosti jednotlivých kontejnerů.

Zaměstnanci společnosti svážejí jednou týdně papír, jednou týdně plasty a jednou týdně plasty i papír společně. „Měli jsme ohlasy od lidí, že některá místa jsou přeplněná a neuklizená,“ dodal Fajkus s tím, že se jim to v některých případech potvrdilo.

Někde přeplněnost kontejnerů způsobují sami občané tím, že papírové krabice vhodí do kontejneru nerozlepené. „Jinde je vidět, že kontejnery používají podnikatelé, což by vůbec neměli,“ popsal Fajkus. Výsledky průzkumu se tak promítnou ve změně svozů odpadů.

Po Vánocích bude otevřeno v Anenské

Od letošního podzimu otevřený sběrný dvůr v Průmyslové ulici navštěvuje již více lidí. „Návštěvnost je od třiceti do padesáti aut za den,“ informoval Tomáš Fajkus. Podle něj se odpad pomalu začíná rozdělovat mezi oba prostějovské sběrné dvory. „Po Vánocích a na jaře se teprve ukáže, jakou bude mít návštěvnost,“ dodal Fajkus s tím, že od 24. prosince do 1. ledna bude otevřený jenom sběrný dvůr v Anenské ulici.