V obou případech však kolují určité pochybnosti a to o tom, kdo bude za fungování podniků zodpovědný.

Zatímco totiž u muzejní kavárny ve Špalíčku zjistili zpravodajové iDnesu, že je pod taktovkou manželky ředitele muzea, kavárna v zámku - majetku města - bude mít zase jiného provozovatele: syna magistrátní úřednice.

Mělo by se jednat o syna Aleny Dvořákové z Odboru kanceláře primátorky.

Jak navíc Deník zjistil, výběrové řízení sice mohlo probíhat standardním způsobem, ovšem s nepříliš obvyklým koncem.

"Prohlídku prostor absolvovalo celkem sedm zájemců, avšak nabídku podal pouze jeden. Rada města proto schválila tomuto zájemci uzavření nájemní smlouvy za nabídnuté měsíční nájemné bez energií, které činí šest tisíc korun. Tak jako ve všech ostatních případech pronájmů nebytových prostor je cena stanovena obálkovou metodou, tedy nabídnutým nájemným," uvedl ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Směšné nájemné?

Výběrové řízení se tak i přes jediného účastníka neopakovalo. přitom ho vyhrála osoba, která vlastní živnostenský list pouze pár měsíců.

Samotná výše nájemného, kterou by měl muž platit, je pak pro některé provozovatele kavárny zarážející.

"Podmínky jsou divné. A z mého pohledu je výše nájemného směšná. Jde navíc o vybavenou kavárnu," uvedla třeba Iveta Valentová.

Poukázala tak na to, že prostory v zámku už nyní nejsou pouze prázdnými místnostmi, ale jde o již z velké části nábytkem vybavenou kavárnu.

"Na druhou stranu, co se týká ceny, tak vycházím jen z informací uveřejněných magistrátem," dodává kavárnice.

Magistrát: Trafiku odmítáme

Nabízí se otázka, zda magistrát nepochybil, když výběrové řízení neopakoval. Možnost, že by vytvořil nabídku na míru však odmítá.

"Na místo kavárny se přišlo podívat a tím projevilo zájem o pronájem sedm subjektů. Pouze jediný z nich nakonec podal přihlášku do vlastního řízení. Ve výběrové komisi nebyl nikdo z vedení města. Výběrové řízení prováděla Domovní správa Města Prostějova. Podezření ze zřízení „trafiky“ a zvýhodnění rodinného příslušníka pracovníka magistrátu kategoricky vedení města odmítá," stojí ve vyjádření zaslané mediální referentkou města Annou Kajlíkovou.

Kavárna se bude nacházet v průchodu zámku, po levé straně při cestě na nádvoří. Podle informací zaslaných městem by měla otevřít během srpna.

"Propojení provozu kavárny s výstavní činností se v současnosti řeší," řekla dále Anna Kajlíková k jedné z podmínek ve výběrovém řízení - tedy chodu kavárny spojeného s výstavou uměleckých děl města.

IVAN ČECH, MICHAL SOBECKÝ