„Tříčlenný senát ve svém rozhodnutí konstatoval, že žalobce v dovolání neformuloval žádnou právní otázku, která by měla být řešena a jejíž řešení by v dané věci bylo relevantní," konstatoval Jiří Pospíšil, první náměstek primátora prostějovského magistrátu.

Dodal, že Nejvyšší soud připomněl nález Ústavního soudu, z něhož vyplývá, že soudní rozhodování neslouží k zatěžování soudů nesmyslnými či šikanózními žalobami a také nenahrazuje kontrolní mechanismy v rámci územní samosprávy.

„Město vůči panu Janu Navrátilovi neuplatnilo právo na úhradu nákladů řízení," uzavřel náměstek. Navrátil v této souvislosti upozornil, že soudní náklady právníkům Manthellanu ve výši 49800 už zaplatil.

Jak aktivista vnímá rozhodnutí soudu?

„Ani Nejvyšší soud neřekl, že je smlouva s Manthellanem v pořádku, jen potvrdil rozhodnutí nižší instance, že občan, pokud nebyl účastníkem zadávacího řízení nemůže soudně požadovat přezkum daného zadávacího řízení," reagoval šéf prostějovských Zelených a poukázal, že soud vycházel z podobných příkladů a nebral v potaz, že občan jinou možnost přezkumu smlouvy, která je v očividném rozporu se zadáním, prostě nemá.

„Nezbývá tedy než podat ústavní stížnost, až budou ti noví ústavní soudci, nebo počkat až smluvním stranám dojde, že celá ta megalomanská stavba je nereálná. Pozemky jsou zatím naše a budova Společenského domu zatím stojí," vyjádřil se Navrátil.

Připomněl, že posuzování vlivu stavby obchodní galerie na životní prostředí je nyní ze strany investora pozastaveno.

„Brzy se ale bude opět projednávat a regulační plán zástavby taky. Samospráva tak má šanci reagovat, pokud bude chtít," vzkázal Jan Navrátil.